h

Kritisch op WMO-verordening

29 september 2014

Kritisch op WMO-verordening

De SP is bijzonder kritisch op de nieuwe WMO-verordening. Omdat er minder geld beschikbaar is voor de zorg, en de gemeente een zwaardere verantwoordelijkheid draagt, is maatwerk van groter belang dan ooit. De SP vreest echter dat dit maatwerk een illusie is.

In de commissie voorafgaand aan de raadsvergadering sprak Yolande de Meer in. De nieuwe verordening is onder andere op haar van toepassing; zij is afhankelijk van de zorg en ondersteuning die de WMO moet bieden.

Zij vertelde onder andere dat zij, door een zeldzame neurologische aandoening, afhankelijk is van de hulp van anderen in veel van wat zij doet. Doordat haar spieren niet goed aangestuurd worden, is het zetten van thee al een riskante bezigheid.

Nabijwonende kinderen die haar kunnen helpen heeft ze niet, en haar inkomen is net te hoog om voor minima-regelingen in aanmerking te komen. Haar afhankelijkheid brengt echter zoveel kosten met zich mee, dat ze zich afvraagt of ze dit alles nog wel kan betalen.

Eerder sprak De Meer in bij de overhandiging van het rapport omtrent de vermindering van de Huishoudelijke Ondersteuning. Uit dit rapport bleek, dat er bij de herindicaties van begin dit jaar geheel niet is gekeken naar de ondersteuning die mensen nodig hebben, maar op basis van willekeur is mensen ondersteuning ontnomen.

Wat de SP betreft, krijgt iedereen de zorg en ondersteuning die zij/hij nodig heeft. Zeker ook mensen als Yolande de Meer; die op weinig anders terug kunnen vallen en sterk op kosten worden gejaagd.
Omdat de ontwikkelingen juist de andere kant op wijzen, heeft de SP tegen de nieuwe verordening gestemd.

MANTELZORGCOMPLIMENT

SP-fractievoorzitter Jan Breur gaf in de gemeenteraad ook aan dat zijn partij moeite heeft met de huidige invulling van het mantelzorgcompliment. Eens per jaar krijgen mantelzorgers een bedragje als 'waardering' voor de zorg die zij bieden aan hun naasten.

De SP vindt dat geen goede manier: het betalen voor naastenliefde kan als beledigend worden opgevat, en het geld kan beter worden besteed. De partij vindt dat waardering voor mantelzorgers beter tot uiting komt in de vorm van extra ondersteuning of respijtzorg.

Breur diende een voorstel in om het Mantelzorgcompliment uit de verordening te schrappen. Na toezegging van Wethouder Overduin, om nog eens goed naar de waardering voor mantelzorgers te kijken, besloot de SP haar voorstel niet in stemming te brengen

Reactie toevoegen

U bent hier