h

SP-Rapport 'de Grote IW4-enquête' reden tot vervolgonderzoek

1 oktober 2014

SP-Rapport 'de Grote IW4-enquête' reden tot vervolgonderzoek

Uit 'de Grote IW4-enquête' van SP-afdeling Veenendaal, naar de werkbeleving van werknemers van IW4, is een groep van ten minste 40 werknemers naar voren gekomen die het bedrijf op alle punten negatief beoordeeld. De SP wil deze werknemers serieus nemen, en ziet aanleiding voor een vervolgonderzoek.

SP-fractievoorzitter Jan Breur geeft aan dat er uit het onderzoek een 'ander' IW4 naar voren komt, dan dat de partij tot dusver heeft gekend. Breur: “IW4
is een prachtbedrijf waar veel mensen kunnen sprankelen, die dat bij een reguliere werknemer niet zouden kunnen. Daar doen wij niets aan af. Echter, er is een groep werknemers die aangeeft ongelukkig te
zijn. Om die groep maken wij ons zorgen.”

Het onderzoek bestond uit een aantal vragenlijsten, die los van elkaar ingevuld konden worden. De SP heeft 193 ingevulde vragenlijsten terugontvangen, ingevuld door naar schatting 40 personen – mogelijk 50. Deze zijn sterk eensgezind in hun oordeel over IW4: ze vinden het
werk niet leuk, voelen zich niet veilig en ervaren onvoldoende medezeggenschap.

Met name de directie en het management worden door de groep negatief beoordeeld. Als rapportcijfer ontvangen zij een 2,9. Begeleiding scoort een 3,5 en aandacht voor je beperking een 3,2. Ook geeft een
deel van deze groep aan dat zij niet altijd gebruik kunnen maken van de toiletten en het bedrijfsrestaurant, dat er slecht met hen wordt
omgegaan bij ziekte, en wordt er gewag gemaakt van geweld, diefstal en ongevallen.

Breur: “De groep die dit aangeeft, betreft zo'n 40 personen. Hoewel we daarom geen claim rond de representativiteit durven te maken, gaat
er vanuit deze resultaten een duidelijk signaal uit. De omvang van de groep, de hoge mate van eensluidendheid, en de inhoud van de reacties
wegen te zwaar om terzijde te schuiven. Met dit signaal zal iets moeten worden gedaan; het zal op zijn minst nader onderzocht moeten worden.”

De directie van IW4 geeft in een reactie aan zich niet te herkennen in de signalen die in het rapport naar voren komen. In die reactie gaat IW4 in vooral op het
punt van de representativiteit van de steekproef. Wat de SP betreft, is die representativiteit echter geen punt van discussie. Breur: “Men zal ons nooit horen zeggen dat de resultaten van ons onderzoek generaliseerbaar zijn voor heel IW4. Echter, als ten minste 40 van de
437 werknemers zich ongelukkig voelen in mijn bedrijf, dan zou ik daar zeker meer van willen weten. De afwijzende houding van de directie van IW4 richting ons onderzoek vinden wij een gemiste kans.”

Reacties

zo als ik weet worden de mensen daar om de rondetafelgesprek de mogelijkheid dat gesnoerd worden die niks mogen en durven tergen maar dat er veel aan de hand is daar op dat berijf en dat is zeker waar . gr mmvan willigen

Reactie toevoegen

U bent hier