h

Onderwijs; basis voor de toekomst

15 juli 2016

Onderwijs; basis voor de toekomst

Foto: AJ Breur

De eerste week van de zomervakantie is net voorbij. De meeste scholieren moeten nog niet aan school denken. Maar onderwijs is belangrijk. Daarom kreeg het zoveel aandacht bij het vaststellen van de Kadernota.

Op 4 juli jongstleden is de Kadernota van de gemeente Veenendaal vastgesteld. Hierin staan de plannen die de gemeente heeft voor het komende jaar. Het is het moment bij uitstek voor politieke partijen om (beleids)voorstellen te doen. Dat gebeurde dan ook volop.

Een aanzienlijk deel van de voorstellen hadden te maken met onderwijs, of hadden anderszins een educatief karakter. Dat is niet verwonderlijk, want onderwijs is de basis van de toekomst. Door te leren doe je kennis en vaardigheden op, die je later weer kunt toepassen.

Schoolzwemmen

In een waterrijk land als Nederland is zwemmen een zeer nuttige vaardigheid. Echter, steeds minder kinderen wordt die vaardigheid eigen gemaakt ~ soms met fatale gevolgen. Sinds het schoolzwemmen is afgeschaft, stijgt het aantal kinderen dat verdrinkt schrikbarend.

Hoewel er 'regelingen' zijn om ook kinderen uit gezinnen met 'een kleine portemonee' naar zwemles te sturen, is het steeds minder vanzelfsprekend dat kinderen hun zwemdiploma(s) halen.
Alle reden voor D66, SP en ProVeenendaal om voor te stellen het schoolzwemmen weer in te voeren. Ze kregen echter geen meerderheid achter zich; waardoor het voorstel verworpen werd.

Onderwijsfonds

Ook een belangrijke vaardigheid is het kunnen omgaan met computers. ICT neemt een steeds grotere plaats in het dagelijkse leven in, en Veenendaal is een ICT-gemeente. Er zijn hier veel bedrijven die zich met
ICT bezighouden.

D66 en SGP dienden daarom een voorstel in tot het opzetten van een onderwijsfonds, dat voorziet in ICT-lessen op de basisscholen. Een meerderheid, waaronder de SP, steunde het voorstel - dat dus is aangenomen.

Foto: SP Veenendaal

Aandacht voor Statushouders

Niet alleen kinderen moeten worden voorbereid op de toekomst. Ook mensen die van verre komen, omdat zij bijvoorbeeld gevlucht zijn voor oorlogsgeweld of onderdrukking, zullen zich (opnieuw) moeten voorbereiden op de toekomst. Zeker wanneer er is bepaald dat zij in Nederland mogen blijven, en zij hun toekomst dus moeten opbouwen in een land waarin zij vreemd zijn.

Ze hebben te maken met een vreemde taal. Een cultuur met andere gewoontes en gebruiken dan ze gewend zijn. Een samenleving die op een andere manier is georganiseerd. Het is niet altijd even makkelijk om daarin je plekje te vinden.

Voor sommige partijen is dat reden om zich af te keren van deze mensen, en zich te beklagen over de 'vorstelijke behandeling' die vluchtelingen zogenaamd krijgen.
Dat soort partijen is niet actief in Veenendaal. In tegendeel. De hele gemeenteraad diende gezamenlijk een voorstel in om meer aandacht te geven aan 'statushouders'; de vluchtelingen die hier blijven.

Foto: A.J. Breur

Eerder dit jaar organiseerde de SP een thema-avond over vluchtelingen. Het verslag daarvan lees je HIER.

SP-fractievoorzitter Jan Breur hield het niet alleen bij een handtekening onder het voorstel, maar besteedde ook in zijn Algemene Beschouwingen aandacht aan deze mensen.
Breur: "De oorlogen en instabiliteit in de wereld brengen een verhoogde vluchtelingenstroom met zich mee. En dus heeft de gemeente een zwaardere taak in het huisvesten en helpen integreren van asielzoekers en statushouders. Op het moment dat de kadernota geschreven werd, ontbrak het aan de nodige informatie over het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Vraag aan het College: is deze informatie inmiddels al beschikbaar, en wat kunt u vertellen over de taak die ons wacht?"

Zoals dat gaat met voorstellen die 'raadsbreed' (door alle partijen in de gemeenteraad) worden ingediend, was er een meerderheid voor het voorstel. Iedereen was immers voor. Het voorstel is aangenomen.

Raadslessen?

Ook voor gemeenteraadsleden is het belangrijk dat ze zich blijven ontwikkelen. Wat de SP betreft, is dat vooral de eigen verantwoordelijkheid van de raadsleden zelf en van de partijen die zij vertegenwoordigen. SGP en D66 denken daar anders over; die stelden voor om op kosten van de gemeenschap een coach voor de gemeenteraad aan te stellen.

Die coach zou dan raadsleden moeten vertellen hoe ze 'beter' kunnen debatteren, 'effectiever' hun verhaal kunnen doen, 'optimaler' prioriteren...
Niet alleen vindt de SP dat geen zaak om met gemeenschapsgeld te financieren, ook vreest de partij dat die coach een eenheidsworst van de gemeenteraad maakt - terwijl elke partij en ieder individueel raadslid juist zijn eigen stijl en eigen visie op politiek heeft.

Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat de SP tegen dit voorstel heeft gestemd. Overigens; een meerderheid was het op dit punt met de SP eens. Het voorstel is dan ook verworpen.

Foto: AJ Breur

Op naar de toekomst...

Onderwijs, het overbrengen van kennis en vaardigheden, is de basis voor de toekomst. Het heeft niet voor niets volop de aandacht van de politiek als geheel - en de SP in het bijzonder. ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, knokt al sinds jaar en dag voor goed en betaalbaar onderwijs. Voor meer informatie over ROOD, kijk op rood.sp.nl.
Wil je je aansluiten bij ROOD? Klik dan HIER.


Wij zien het zowel als een eer als onze plicht om de toekomst te helpen vorm te geven. Om bij te dragen aan een samenleving, die steunt op de kernwaarden van Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Waar men niet mokkend aan de kant staat, maar een daad stelt en moed toont. Waar de overheid geen afstand neemt van de samenleving, maar er middenin staat. Waar ieder mens telt. Dat is de toekomst die wij willen; daar gaan wij voor.
Jan Breur, Algemene Beschouwingen 2016

 

Reactie toevoegen

U bent hier