h

Alsnog onderzoek naar #reïntegratie

23 september 2016

Alsnog onderzoek naar #reïntegratie

Foto: SP Veenendaal

Er komt alsnog een onderzoek naar de effectiviteit van het reïntegratiebeleid. Dit heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Het College van Burgemeester en Wethouders is opgedragen om medewerking te verlenen aan dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de rekenkamercommissie.

Eerder liep de rekenkamercommissie nog vast op het onderzoek, omdat het College hen niet in contact wilde brengen met betrokkenen bij het beleid. Hierdoor was de effectiviteit van het reïntegratiebeleid niet vast te stellen.

De gemeenteraad wil echter wel graag weten hoe effectief het reïntegratiebeleid is. Zij vroeg vorige week, tijdens de raadscommissie al een verantwoording van het College. Het door hen gehanteerde "privacy"-argument kwam over als een gelegenheidsargument, omdat zij voor een ander onderzoek WEL een onderzoeksbureau in contact brachten met WMO-cliënten.

Het College stond onder de verdenking geen medewerking te verlenen aan het rekenkameronderzoek omdat zij bang waren voor de uitkomsten. In de gemeenteraadsvergadering ontkende Wethouder Arianne Hollander dat dit de reden was.

Burgemeester Wouter Kolff was gevraagd om terug te blikken op zijn rol in het verhaal, omdat hij als 'voorzitter van de raad' een bemiddelend gesprek was aangegaan met de rekenkamercommissie. Dit; zonder vooraf het gevoelen van de raad te peilen.
Kolf gaf aan dat hij dit deed om de zaak 'niet te groot' te maken ~ en met de kennis van nu zou hij één en ander anders hebben aangepakt.

Eerder dit jaar verscheen het rapport 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid' van het CPB. Hierin staat dat dat alle reïntegratieactiviteiten mensen geenszins dichter bij een baan brengen. Zolang de effectiviteit van het Veense reïntegratiebeleid nog niet is onderzocht, zal de SP er vanuitgaan dat het niet afwijkt van het nationale beeld.

De SP wil graag weten hoe mensen het reïntegratie- en participatiebeleid ervaren. Naar aanleiding van de participatiewet heeft de SP een ervaringenpunt geopend, waar mensen hun ervaringen kunnen doorgeven aan de SP. De ingediende ervaringen zullen worden gebruikt om het beleid te kunnen beoordelen en waar nodig te verbeteren.

naar het ervaringenpunt

Reactie toevoegen

U bent hier