h

Slechtste onderzoek allertijden!

16 september 2016

Slechtste onderzoek allertijden!

Foto: Jan Breur

Tijdens de commissievergadering van donderdag was het een terugkerend thema: onderzoeken die niet de vraag beantwoorden. Op één avond zijn er maarliefst twee de revue gepasseerd. Eén daarvan kreeg van de SP zelfs het predikaat 'slechtste onderzoek allertijden'.

De avond begon met een bespreking van een rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van het reïntegratiebeleid. De rekenkamercommissie was vastgelopen in dit onderzoek, omdat het College van Burgemeester en Wethouders niet de benodigde gegevens wilde verstrekken.

Later werd ook de zorgmijding in de WMO, als gevolg van de hoogte van de eigen bijdragen, besproken. De zorgmijding zou in kaart zijn gebracht met een onderzoek van een 'gerenomeerd bureau' genaamd SEO. Zou, want de gehanteerde methodiek en steekproef waren zo fout dat een eerstejaarsstudent er nog niet mee zou wegkomen.

Rekenkamerrapport reïntegratie

Hoewel de rekenkamercommissie normaalgesproken hoogwaardige rapporten aflevert, die de gemeenteraad ondersteunen bij het uitoefenen van haar controlerende taak, kan het onderzoek over de reïntegratie niet voldoen aan het gebruikelijke niveau. Het College wilde de rekenkamercommissie niet in contact brengen met betrokkenen van het beleid, waardoor er niet is vast te stellen of het reïntegratiebeleid effectief is.

Als reden voor de weigering noemde het College de privacy voor de betrokkenen, maar wat de SP betreft is dat geen steekhoudend argument: "(...) dat argument verwatert door een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de WMO; waarbij de contactgegevens van cliënten ~ inclusief cliënten met een geheim nummer ~ 'gemakshalve' van te voren, zonder toestemming, waren doorgespeeld aan een onderzoeksbureau," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Het komt hierdoor op ons over alsof het college een dubbele maatstaf hanteert."

Zolang er op Veens niveau geen duidelijkheid is over de effectiviteit van het reïntegratiebeleid, zal de SP er vanuit gaan dat deze vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Breur: "Volgens het rapport 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid' van het CPB is die effectiviteit te verwaarlozen."

In januari opende de SP een ervaringenpunt op deze website. Hier kunnen mensen uit de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude hun ervaringen met de Participatiewet (die gaat over werk en inkomen) kenbaar maken aan de SP. Dit kan geheel anoniem.

naar het ervaringenpunt

Eigen Bijdrage WMO

Bij de bespreking van de Eigen Bijdrage in de WMO, pleitte Breur namens de SP voor afschaffing. "De eigen bijdrage is een potentiële belemmering voor het aanvaarden van geïndiceerde ondersteuning. Door uitstel of afzien van deze hulp bestaat het risico dat de hulpvraag zich ongezien vergroot en er later zwaardere en duurdere zorg noodzakelijk is. Dat is niet goed voor de hulpvrager, maar ook niet voor de portemonee van de gemeenschap," zei hij. "Wij willen geen onnodige drempels in de zorg!"

Het rapport van onderzoeksbureau SEO, dat door het College van Burgemeester en Wethouders in de arm is genomen om zorgmijding in kaart te brengen, moest het van de SP ontgelden:
"Over het onderzoek van SEO wil ik eigenlijk geen woorden vuil maken," zei Breur, "maar het is het slechtste onderzoek allertijden. De gehanteerde methodiek van open interviewvragen zijn niet opportuun voor een kwantitatief onderzoek, en de getrokken steekproef betreft geen zorgmijders. Toch wel een groep die je nodig hebt als je zorgmijding in beeld wil brengen. Het onderzoek beantwoord noch haar eigen vragen, noch die van de raad. Ik hoop van harte dat het college het bonnetje nog heeft, want ik zou m'n geld terug vragen!"

Reacties

Het is goed dat de SP hier heel duidelijk haar misnoegen laat zien en dat gesmoes van het college aan de kaak stelt.

Reactie toevoegen

U bent hier