h

Veens verkeer: veiliger...

23 maart 2017

Veens verkeer: veiliger...

Het verkeer in Veenendaal wordt weer iets veiliger gemaakt. Afgelopen dinsdag (21 maart) is er een tweetal voorstellen besproken in de raadscommissie. De wijk 'Molenbrug' wordt een 30km-zone, en op de Monding (Veenendaal West) wordt een verlichte fietsersoversteekplaats gerealiseerd.

Namens de SP voerde Sietse van der Bij hierover het woord.

Molenbrug

In december diende bewonerscommissie 'Holle Kamp' van de wijk Molenbrug een burgerinitiatief in, om de wijk (verkeers)veiliger te maken. Onder andere, door het invoeren van een 30km-zone.
Van der Bij: "We danken de vrijwilligers van de commissie dan ook voor de gedane arbeid voor dit Burgerinitiatief. Het is goed om te zien dat mede door dit werk er in totaal 177 mensen zich uit spreken voor een veiligere buurt."

Het initiatief was al in december ingediend, maar kwam pas veel later in beeld bij de griffie, die het op de lijst van ingekomen stukken van 23 februari plaatste. Van der Bij noemde dit 'een wel erg lang traject'.

Het voorstel bleek onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders te vallen; er zou niet over gesproken worden door de gemeenteraad. De SP wilde echter - volgens de ruimte die de spelregels bieden - dat de raad (via de commissie) een advies hierover kon meegeven aan het College. Daarom liet de partij het voorstel agenderen.

Namens de SP adviseerde Van der Bij het College, om het burgerinitiatief over te nemen, en de geplande investeringen naar voren te halen. Wethouder Stroobosscher zegde dit toe, en zal zijn best doen één en ander in 2018 te realiseren.

Dit burgerinitiatief is weer een voorbeeld van wat gewone mensen voor elkaar kunnen krijgen, als ze samen optrekken en van zich laten horen.

Fietsoversteekplaats

De fietsoversteekplaats die aan de Monding gerealiseerd wordt, is een uitwerking van een motie waarvan de SP mede-indiener is geweest. Bij de Monding wordt eerst gekeken of de technologie de gewenste verbetering brengt, alvorens deze elders ook toe te passen. De SP begrijpt deze keuze, maar wil wel dat er dan ook op andere gevaarlijke fietsoversteekplaatsen dan in elk geval tijdelijke maatregelen worden genomen in de tussentijd.

Ook wil de SP dat, bij de evaluatie van de lichtgevende oversteekplaats, een inventarisatie wordt geleverd van gevaarlijke fietsoversteekplaatsen die baat kunnen hebben bij deze technologie.

Foto: ChristenUnie / christenunie.nl

Wethouder Stroobosscher maakte in zijn reactie op de raadsfracties ook nog een kleine terzijde. Hij wil weten hoe het kan dat de aftelklokjes op de fietsverkeerslichten vaak op het laatste lampje blijven hangen - en fietsers misleiden bij het oversteken. De SP is erg benieuwd tot wat voor verklaring - en oplossing - de nieuwsgierigheid van de wethouder zal leiden...

Reactie toevoegen

U bent hier