h

Laat van u horen #PakDeMacht

14 maart 2017

Laat van u horen #PakDeMacht

Foto: AJ Breur

Morgen (woendag 15 maart) is het zover. Dan kunt u uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Dit is uw mogelijkheid om, met een stem op de SP, Rutte naar huis te sturen en de macht weer neer te leggen bij de mensen in het land. U kunt de macht pakken.

Wellicht denkt u: de 'elite' doet toch wel waar ze zelf zin in hebben, en luisteren niet. Maar u kunt ze LATEN luisteren, als u maar van zich laat horen. Tal van verhalen getuigen daarvan...

Vrouwenkiesrecht

Foto: SP Veenendaal / Enna van Duinen

Afgelopen woensdag (8 maart) was het Internationale Vrouwendag. Volgens traditie brachten de dames van TEAM SP een bloemengroet uit, aan de vrouwen in het Dorp. Dit jaar stond deze in het teken van honderd jaar vrouwenkiesrecht in Nederland.

Dat kiesrecht is er niet vanzelf gekomen. En zou er ook niet gekomen zijn, als er enkel over gepraat werd in het parlement. Het is er gekomen, omdat het is afgedwongen door gewone mensen. Zij stonden op, en eisten het recht om te kiezen en gekozen te worden. En door zich hiervoor uit te spreken, en vast te houden, is het uiteindelijk gelukt.

In 1917 kreeg Nederland het passieve vrouwenkiesrecht (het recht om je verkiesbaar te stellen). In 1919 volgde het actieve vrouwenkiesrecht (het recht om te stemmen). In 1922 konden voor het eerst alle vrouwen in Nederland hun stemmen uitbrengen bij de Tweede-Kamerverkiezingen. Dankzij strijd van gewone mensen.

De mensen van Boogh

Maar ook in de recentere geschiedenis zijn er verhalen van gewone mensen die van zich lieten horen, en zich niet lieten negeren door de elite. Gewone mensen, zoals de cliënten van Boogh.

In juni 2013 startten zij een brievenactie, om de politiek te laten weten dat het recht op dagbesteding niet verloren mag gaan. De dagbesteding is van essentieel belang voor mensen voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. Hier spreken zij lotgenoten, hebben sociale contacten, en helpen zij elkaar.
De brieven werden verzameld in een boekwerk, dat in november van dat jaar werd aangeboden aan Tweede-Kamerlid Renske Leijten van de SP. Zij was hiervan dermate onder de indruk, dat ze een ontmoeting tussen de mensen van Boogh en Staatssecretaris van Rijn organiseerde. De groep lunchte in de Tweede Kamer; samen met Leijten en Emile Roemer.

In zijn boek 'Het Kan Wel' heeft Roemer een hoofdstuk gewijd aan de mensen van Boogh.

Oormerk Zorggeld

Foto: Baukje Hiemstra

De mensen van Boogh deden ook massaal mee aan de handtekeningenactie 'OORMERK ZORGGELD', die de SP startte nadat de gemeente besloot om zorggeld te spenderen aan onrendabele parkeergarages.

De SP haalde, mede dankzij de inzet van de Boogh-cliënten en mensen als Yolande de Meer, een slordige duizend handtekeningen op. Zo lieten de Veenendalers de gemeente weten dat zij op een dwaalspoor zat - en dat zorggeld besteed moet worden aan zorg. In december 2015 besloot de gemeenteraad dat zorggeld dat overblijft, in een zorgspaarpot wordt gestopt. Zorggeld blijft zorggeld.

Nu zet de SP zich in voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Ruim een kwart miljoen Nederlanders, waaronder een slordige 1500 Veenendalers, steunen deze strijd. En dat worden er steeds meer.
Doordat mensen zich uitspreken en verenigen is het ZorgFonds geen onhaalbare kaart meer, maar een kwestie van tijd en volharding.

KaBeCo

Foto: Cor van Londen

Zich verenigen en uitspreken is ook wat de bewoners van een drietal straten in het Franse Gat deden. Uit een buurtenquête van de SP bleek dat zij hun buurt weliswaar erg prettig vonden - alleen de staat van de huizen stukken minder. Tijdens een bewonersavond besloten zij het heft in eigen handen te nemen.

Onder de naam 'KaBeCo', wat staat voor Klaas Katerstraat, W.C. Beeremansstraat, Dr. Colijnstraat, inventariseerden zij de specifieke woonklachten in hun buurt en boden hiervan een rapport aan Patrimonium Woonservice aan. Deze zegde toe snel te beginnen aan groot onderhoud.

PHARR-letters

Foto: Tilmann van de Loo

Grote aantallen leggen altijd gewicht in de schaal. Maar met gewoon zeggen wat je wilt, kom je al een heel eind. Zo blijkt ook uit het verhaal van Tilmann van de Loo, die de letters van de oude PHARR-fabriek wil behouden voor het nageslacht.

Hij ging op Facebook op zoek naar de eigenaar van het pand. En toen het contact er eenmaal was, bleek de eigenaar het een goed idee te vinden. Het ziet er naar uit dat de letters bewaard zullen blijven.

Blijf niet mokkend aan de kant staan

Foto: Enna van Duinen

Uit al deze verhalen blijkt, dat er veel te bereiken is. Als je je er maar voor uitspreekt, en niet mokkend aan de kant blijft staan. Het minste wat je kunt doen is door te stemmen, morgen. Op de partij die luistert, en zij aan zij optrekt met de gewone mensen. De partij die u helpt de macht te pakken.

Stem SP!

 

Reactie toevoegen

U bent hier