h

RONDWEG-OOST en OV...

29 juni 2017

RONDWEG-OOST en OV...

Openbaar Vervoer, of
Onnodige Verbreding?

Als er geen openbaar vervoer is, is het niet verwonderlijk dat men de auto pakt - en de weg volloopt. Daarom stelde de SP voor om, in de nadere onderzoeken voor de bereikbaarheid van oostelijk Veenendaal, een rol voor het openbaar vervoer een plek te geven. Hierover vergaderde de gemeenteraad vorige week (22 juni).

Er wordt al langere tijd over een mogelijke verbreding van de Rondweg Oost (N233) gepraat. Uiteindelijk is het de Provincie die hierover een besluit moet nemen. Die laat een onderzoek doen.
De Provincie wil graag weten wat de Gemeente Veenendaal in dat onderzoek wil hebben meegenomen. Daarover nam de gemeenteraad een besluit in haar vergadering van 22 juni.

De SP stelde voor om het openbaar vervoer een uitdrukkelijke plek in het onderzoek als wens mee te geven aan de Provincie. Op dit moment is er nog helemaal geen openbaar vervoer in Veenendaal Oost. De behoefte is er wel; zo bleek uit een petitie eerder dit jaar.
Goed openbaar vervoer kan de druk op de Rondweg Oost verlichten, en daarmee de vermeende noodzaak van de beoogde verbreding verminderen.
GroenLinks was mede-indiener van het voorstel van de SP. En verder stemde Lokaal Veenendaal er ook voor.

De andere partijen gaven wel aan dat ze openbaar vervoer belangrijk vonden, maar steunden het SP-voorstel niet. Zij achtten de 'ladder van Verdaas' voldoende.
De 'ladder van Verdaas' is een lijstje van aspecten die van toepassing zijn op het verkeer- en vervoerssysteem.

Verbreding?

Wat de SP betreft, is een opwaardering van de rotondes op zijn plaats. Maar de weg in zijn geheel verbreden - dat is onnodig. En zelfs ongewenst; zo blijkt uit de gesprekken met omwonenden, onder andere op de discussie-avond die de SP vorig jaar in het Ontmoetingshuis organiseerde, en de informatieavond op het gemeentehuis in april van dit jaar.

De VVD is uitgesproken voorstander van de verbreding.

Lokaal Veenendaal maakte tijdens het debat een opmerkelijke beweging. Waren zij eerst nog falikant TEGEN een verbreding - ze noemden een verbrede Rondweg Oost 'verkapte snelweg' - nu blijkt dat zij nog ALLE OPTIES OPEN houden...

Reactie toevoegen

U bent hier