h

Rondweg Oost/N233: Volle bak in ontmoetingshuis

27 juni 2016

Rondweg Oost/N233: Volle bak in ontmoetingshuis

Foto: SP Veenendaal

Even leek het erop dat er moest worden uitgeweken naar een grotere zaal, maar het viel mee. Desalniettemin kan de SP terugkijken op een drukbezochte avond in het Ontmoetingshuis op 20 juni j.l. Het onderwerp: de verbreding van Rondweg Oost - oftewel de N233.

Foto: SP Veenendaal

De avond werd geopend door afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra. Zij heette de aanwezigen, omwonenden van de N233, welkom op deze avond. De SP had de avond georganiseerd om te horen hoe zij tegen de mogelijke verbreding van de weg aankijken.

Daarnaast vroeg ze aandacht voor het Nationaal Zorgfonds zonder Eigen Risico. Meer informatie hierover is te vinden op nationaalzorgfonds.nl.

Foto: SP Veenendaal

Gemeenteraadslid Jan Breur (SP Veenendaal) maakte een inventarisatie onder de aanwezigen. Allen maakten ze gebruik van Rondweg Oost; maar geen van hen ervaart daarbij opstoppingen. Ook niet in de files.

Ook gaf hij aan dat, als men de Rondweg 2x2-baans wilde hebben, dit bij de aanleg gelijk had moeten doen. Nu is de materie een stuk ingewikkelder. En sowieso zinloos, als problemen bij de Rijnbrug bij Rhenen niet worden opgelost.

Tevens gaf hij aan dat de SP niet een partij is die een hoop theater maakt, maar liever de mensen serieus neemt. Goed luisteren, zorgvuldig belangen afwegen; dat is de stijl van de SP.
Waar de problematiek van de N233 de gemeente raakt - bijvoorbeeld op gebied van veiligheid - zal de SP klaar staan, maar de eventuele verbreding is primair de verantwoordelijkheid van de provincie.

Foto: SP Veenendaal

En dat is dan ook precies de reden dat Statenlid Gerard Bosman (SP Provincie Utrecht) was uitgenodigd. Provinciale Staten is uiteindelijk het volksvertegenwoordigende orgaan dat de beslissing over de verbreding moet maken. De SP zal haar stem laten afhangen van de input die ze krijgt van de belanghebbenden (ondernemers, omwonenden, milieugroeperingen), en daar een zorgvuldige afweging in maken.

Bosman gaf aan dat er de nodige metingen worden gedaan, die voor de SP erg belangrijk zijn. Luchtkwaliteit is daarvan niet de minste.

Om echt te ervaren waar het over gaat, is hij verschillende malen over de Rondweg gegaan. Zowel buiten als tijdens de spits...

Foto: SP Veenendaal

Cees van Doodeweerd woont bij de Rondweg Oost. Hij heeft handtekeningen verzameld tegen de verbreding, en deze aangeboden aan Provinciale Staten. Hij gaf een presentatie.

In zijn presentatie bracht hij in herinnering dat de N233 nooit bedoeld was als snelle verbinding tussen de A12 en de A15. En dat, als de weg vol zit, dit juist de bedoeling is, om automobilisten te stimuleren niet te hard te rijden.

Foto: SP Veenendaal

Veel omwonenden gaven aan dat de Rondweg een impact heeft op het dagelijkse leven. De ramen kunnen niet open; op het balkon zitten is er niet bij. Eén dame vertelde dat haar gele huis aan één zijde zwart is - en dat allemaal door de rondweg.

Zoals naar voren kwam uit het gesprek met Jan Breur, zijn opstoppingen op de Rondweg niet of nauwelijks een issue voor de omwonenden. Veiligheidsproblemen des te meer: bijna-ongelukken gebeuren meer dan dagelijks.

Foto: SP Veenendaal

Wie het gemist heeft, krijgt een herkansing. De provincie organiseert eveneens een bijeenkomst; ook in het ontmoetingshuis. Informatie hierover is te vinden in de AGENDA.

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier