h

Neem dreiging serieus

25 november 2017

Neem dreiging serieus

Foto: André van Dijk / reliwiki.nl

Bezoek aan gebedshuis moet veilig zijn

Het zijn rare tijden. Neonazistische groeperingen, zoals PEGIDA, roeren zich. Moskeeën blijken een gewild doelwit voor vandalisme en soms zelfs terroristische aanslagen. Afgelopen donderdag (23 november) is erover gesproken in de gemeenteraad.

Onlangs is in Enschede de plek, waar een moskee zou worden gebouwd, besmeurd met varkensbloed. In Barneveld is een moskee beklad met hakenkruizen en discriminerende teksten. In september is een moskee in Venlo bezet geweest door een extreem-rechtse organisatie. En aangezien Veenendaalse moskeeën in het verleden ook al doelwit waren van vandalisme, is het voor Veenendalers met een moslimachtergrond niet ondenkbaar dat hun moskee ook 'aan de beurt' zal komen voor extreem-rechtse uitingen van haat.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) heeft een handleiding geschreven voor gemeenten, hoe zij de veiligheid rond moskeeën zoveel mogelijk kunnen waarborgen.

De fracties van DENK en SP willen dat ook Veenendaal de aanbevelingen in deze handleiding zoud opvolgen. Daarom diende het raadslid Gökhan Çoban namens de beide fracties een motie in, waarin dat werd gevraagd. Met name het punt van pro-actief contact houden met moskeebesturen mag nog wat aandacht gebruiken.
Na een lange discussie zegde Burgemeester Zoon toe om de motie op te volgen. Door die toezegging hoefde de motie niet meer in stemming worden gebracht.

Foto: Enna van Duinen

SP'ers Tilmann van de Loo en Enna van Duinen op bezoek in de Moskee aan de Pollux...

 

In 2015 waren moskeeën ook al het doelwit van ongeregeldheden. SP-fractievoorzitter Jan Breur vroeg toen aan toenmalig Burgemeester Kolff of de veiligheid van Veense moslims en hun gebedshuizen kon worden gewaarborgd.
Ook in de jaren 2006/2007 roerden neonazistische groepen zich in Veenendaal. Ook toen was het met name de SP die zich hard maakte voor de veiligheid van de Veenendalers.

De SP werkt vanuit de grondwaarden Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Vanuit die waarden heeft iedereen recht op veiligheid, en is discriminatie uit den boze.

Reactie toevoegen

U bent hier