h

Sterke woorden

24 november 2017

Sterke woorden

Foto: Elton Wollenberg

Tarief-explosie omgevingsdienst aan de kaak gesteld

Gisteravond (23 november) heeft de gemeenteraad gesproken over de forse stijging in het tarief van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). De SP is het eens met het College van Burgemeester en Wethouders, en met de andere partijen, dat het wel heel veel duurder wordt in één klap. Alleen over de bewoordingen waarin dit aan ODRU duidelijk gemaakt moet worden, verschilden de meningen...

Een deel van de stijging is het gevolg van een CAO-aanpassing waardoor de lonen naar boven werden bijgesteld. Maar die aanpassing is slechts goed voor een stijging van 1,5%. ODRU verhoogt haar tarief met maarliefst 5%, naar €90,- per uur. Dat is een wel erg gretige greep naar ons belastinggeld.

Zowel de Gemeenteraad als het College van Burgemeester en Wethouders vonden deze stijging wel erg hoog; zeker in één keer. Het College stelde voor om in een zienswijze aan ODRU het volgende kenbaar te maken:

"Een dergelijke schoksgewijze toename van het tarief is niet gewenst. We verzoeken de ODRU om te bekijken hoe in de toekomst te zorgen voor een meer geleidelijke toename van het uurtarief."

Wat de SP betreft is dat wel heel zachtjes gesteld, en stelde voor om klip en klaar te maken dat dit niet meer mag voorkomen. Van de SP mag de tekst in de zienswijze wel als volgt klinken:

"Een dergelijke schoksgewijze toename van het tarief is maatschappelijk niet uit te leggen en dus niet gewenst en zal in de toekomst niet meer door ons worden geaccepteerd."

Het voorstel van de SP kreeg alleen steun van DENK. De andere partijen vonden de door de SP gekozen woorden te sterk, en volgden de formulering van het College.

Reactie toevoegen

U bent hier