h

College: Parkeren in Veenendaal tegen marktconforme tarieven

9 december 2017

College: Parkeren in Veenendaal tegen marktconforme tarieven

Het college van Veenendaal heeft de gemeenteraad voorgesteld de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages aan te wijzen als dienst van algemeen belang in het kader van de Mededingingswet. Dit besluit volgt op een uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat Veenendaal geen kostendekkende tarieven hanteert voor haar parkeervoorzieningen.

Onderzoek Autoriteit Consument en Markt

De ACM heeft onderzoek gedaan naar de parkeertarieven in de parkeergarages en op de parkeerterreinen die in het beheer zijn van de gemeente Veenendaal. Hieruit heeft de ACM geconcludeerd dat de gemeente geen kostprijsdekkende tarieven hanteert. De ACM heeft de gemeente een last onder dwangsom opgelegd en opgedragen om integraal alle kosten met betrekking tot parkeren door te berekenen in de tarieven.

Bezwaar

Het college deelt de conclusie van de ACM niet en heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Als de gemeente alle kosten zou doorberekenen in de parkeertarieven, dan betekent dat een enorme stijging van de tarieven. De gemeentelijke parkeergarages kunnen in dat geval niet concurreren met de commerciële parkeerexploitanten in de binnenstad. En dat is in strijd met het doel van de Wet Markt en Overheid, waarop de ACM zijn uitspraak baseert. Namelijk het creëren van een gelijk speelveld voor particuliere ondernemers en overheden.

Algemeen belang

Het college van Veenendaal vindt dat het parkeren in het centrum tegen marktconforme tarieven moet worden aangeboden. Hierdoor worden andere parkeerexploitanten in Veenendaal niet benadeeld. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om het parkeren tegen marktconforme tarieven aan te merken als een dienst van algemeen belang. In de praktijk betekent dit dat de tarieven in de gemeentelijke parkeergarages, net als nu, in lijn blijven met de tarieven in de commerciële parkeergarages.

De gemeenteraad debatteert in zijn vergadering van 25 januari 2018 over dit voorstel. De SP heeft al eerder aangegeven eigenlijk van de onrendabele parkeergarages af te willen, en de gemeentelijke parkeergarages te willen verkopen aan marktpartijen.

Reactie toevoegen

U bent hier