h

Parkeergarages worden niet geprivatiseerd

6 oktober 2017

Parkeergarages worden niet geprivatiseerd

Geen meerderheid voor sp-voorstel

"Stelt de SP eens voor om iets te privatiseren," twitterde SP-fractievoorzitter Jan Breur vorige week, "is er geen meerderheid voor." De gemeenteraad had net zijn motie verworpen om de parkeergarages te verkopen...

Jaar in, jaar uit, lukt het de gemeente niet om de Parkeerexploitatie rond te krijgen. In het verleden is er zelfs zorggeld gebruikt om het geldprobleem van het parkeren op te lossen. Dat wordt nu niet meer gedaan - zorggeld blijft zorggeld - maar ook dit jaar kost het parkeren de gemeente veel meer dan het oplevert.

Het probleem laat zich moeilijk oplossen. Met het alsmaar verhogen van de parkeertarieven worden de bezoekers het centrum uitgejaagd. Zowel de omzet van de winkeliers als de parkeeropbrengsten zouden daarmee uiteindelijk juist achteruit kachelen in plaats van vooruit.
De andere optie - de gemeenschap laten opdraaien voor de kosten - is niet eerlijk voor al die Veenendalers die niet of nauwelijks de auto gebruiken om naar het centrum te komen.

Wat de SP betreft, is het dan ook tijd om afscheid te nemen van die dure parkeergarages. De partij stelde dan ook voor om ze te verkopen.

Daar zou nog een tweede probleem mee worden opgelost. Namelijk, dat de gemeente niet meer hoeft te concurreren met marktpartijen. Want nu biedt niet alleen de gemeente overdekte parkeerplaatsen aan; commerciële parkeerexploitanten doen dat ook.
Dit is een onwenselijke situatie, waarin er geen heldere scheiding is tussen het publieke en het private domein.

De SP vindt dat òf de commerciële exploitanten niet hadden moeten worden toegelaten, òf de gemeente het uitbaten van parkeergarages niet (langer) als overheidstaak had moeten zien. Deze principiële keuze is tot op heden echter niet gemaakt. Door de garages te verkopen, maakt de SP deze keuze wel.

Voor deze motie kreeg de SP steun van D66, VVD, GroenLinks en Denk; niet voldoende voor een meerderheid...

Reactie toevoegen

U bent hier