h

Presentaties: "Bouwproject 10"

19 januari 2018

Presentaties: "Bouwproject 10"

Foto: Enna van Duinen

Ideeën over de toekomst van het stadsstrand

Afgelopen woensdag (17 januari) zijn er diverse plannen gepresenteerd voor de toekomst van het stadsstrand. Dit gebeurde tijdens een 'semi-openbare' bijeenkomst die plaatsvond in theater 'De Lampegiet'. Er is over zes verschillende plannen gesproken.

Ary Jan Breur verdedigde, namens de petitie 'Red Ons Stadsstrand' het behoud van het strand in zijn huidige vorm. Bijna 11.000 mensen hebben hiervoor getekend. Het is een plek van rust, ontmoeting, vermaak en cultuur. Juist het hele 'basic' concept ervan, zonder fratsen, is de kracht van het stadsstrand.
Wat Breur betreft worden er geen fratsen met het stadsstrand uitgehaald, en wordt het strand in de huidige vorm en omvang behouden. Daarmee doe je recht aan datgene waar bijna 11.000 mensen voor getekend hebben.

Thomas Lijten lanceerde het idee van containers op het strand, van waaruit activiteiten konden worden gelanceerd. Het aantal containers zou kunnen worden aangepast aan de vraag.
De heren Huibers, Aalbers en Hager bepleitten een vergroeningsslag rondom het strand, genaamd 'het groene stadshart'.
Verder waren er nog twee plannen voor (lichte) bebouwing, en een ambtenaar presenteerde namens de gemeente het plan om de Lampegiet naar het strand te verplaatsen.

Geheimzinnig

De bijeenkomst was georganiseerd door de 'werkgroep stadsstrand' onder leiding van VVD'er Dylan Lochtenberg. Deze werkgroep wilde aanvankelijk niet dat er vertegenwoordiging van andere partijen aanwezig was bij de presentaties. De groep koos ervoor om in de schaduw te werken.

Na de nodige druk besloot de werkgroep als nog de deuren voor de bijeenkomst te openen voor de andere partijen. Elke fractie mocht uiteindelijk één afgevaardigde naar de presentaties sturen. Namens de SP was Sietse van der Bij aanwezig.

Meepraten

Op 8 februari mag de samenleving meepraten over de plannen. Hiervoor zal een ECHT openbare bijeenkomst worden georganiseerd. De details hiervan zijn op dit moment nog niet bekend.

Later neemt de gemeenteraad een beslissing over het stadsstrand. De SP zal zich (blijven) inzetten voor behoud van het hele strand.

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier