h

Zand in de ogen gestrooid!

17 januari 2018

Zand in de ogen gestrooid!

Foto: SP Veenendaal

Gang van zaken rond stadsstrand weinig transparant

Hoewel op papier alle opties nog open staan, dreigt de toekomst van het stadsstrand bepaald te worden door een clubje van vijf raadsleden. Zij opereren achter gesloten deuren. Hiermee worden niet alleen de elfduizend mensen die de petitie 'Red ons Stadsstrand' hebben getekend buitenspel gezet, maar ook de rest van de gemeenteraad wordt in het duister gehouden.

Formeel neemt de gemeenteraad in februari een besluit over de toekomst van het stadsstrand; een werkgroep bereid een voorstel voor. Deze werkgroep bestaat uit Dylan Lochtenberg (VVD), Willem van Braak (ChristenUnie), Coby van den Heuvel (D66), Dorus Helsen (CDA) en Kees Lochtenberg (Lokaal Veenendaal). Omdat hun partijen gezamenlijk al een meerderheid vormen in de gemeenteraad, heeft het er alle schijn van dat het debat in februari voor spek-en-bonen wordt gehouden, en andere partijen niets meer te zeggen krijgen.

Eén van die partijen die buiten de deur wordt gehouden is de SP, die zich afgelopen zomer hard heeft ingezet voor de actie 'Red Ons Stadsstrand' en de stem van de elfduizend ondertekenaars vertolkt in de gemeenteraad. SP'er Sietse van der Bij is verbolgen over de gang van zaken: "Vanwege onze betrokkenheid bij de petitie had de SP in de werkgroep moeten zitten," zegt hij. "In plaats daarvan heb ik hemel en aarde moeten bewegen om er überhaupt achter te komen wie er in dat clubje zitten."

Inspraak

Van der Bij is niet alleen boos omdat de SP is gepasseerd. Ook de werkwijze van het clubje bevalt hem geenszins. "Met de SP in de werkgroep had de inspraak van de inwoners er heel anders uitgezien," aldus Van der Bij. Want ook hier schort het nodige aan.

De gemeenteraad heeft inwoners opgeroepen om hun concrete ideeën voor het stadsstrand aan te leveren. Echter, deze 'concrete ideeën' moeten voldoen aan een waslijst randvoorwaarden van vier kantjes lang. Een van deze voorwaarden is dat er een financiële doorrekening en sluitende businesscase is opgenomen, waaruit de financiële consequentie voor de gemeente blijkt. Daarnaast moeten de plannen volgend te zijn aan de uitgangspunten van gemeentelijke plannen als Brouwerspoort en een vitale binnenstad. Van der Bij: "Het indienen van ideeën is daarmee nodeloos ingewikkeld gemaakt. Er is feitelijk een drempel opgeworpen om mensen te ontmoedigen. Dat maakt het hele 'ideeën opdoen uit de bevolking', waarover men zichzelf zo op de borst klopt, tot een schijnvertoning."

Waar ging het mis?

In mei 2017 besloot de gemeenteraad in meerderheid dat een groot deel van het stadsstrand moest worden opgeofferd aan nieuwe centrumplannen. Voorstellen voor het behoud van het gehele stadsstrand kregen geen meerderheid. In reactie hierop ontstond de petitie 'Red Ons Stadsstrand', waarbij elfduizend mensen aangaven wel het hele stadsstand te willen behouden.

In oktober nam de gemeenteraad een tweetal nieuwe voorstellen aan. Deze werden ingediend door VVD en D66, samen met enkele anderen en konden op voorhand al op een meerderheid rekenen. Een voorstel van de SP, om voldoende geld opzij te zetten om het hele stadsstrand, kreeg (net als in september) geen meerderheid.
In de VVD/D66-voorstellen schuilt echter de kiem van het huidige probleem.

Met het ene voorstel is geld opzij gezet om het stadsstrand te kunnen behouden, met het andere is besloten om ideeën in te winnen. "Alle opties staan open," garandeerde VVD'er Dylan Lochtenberg in het debat, maar het bedrag dat opzij is gezet zegt iets anders. Het is namelijk een miljoen te weinig om het volledige stadsstrand te behouden.

"Lochtenberg heeft voor die tijd aangegeven dat het behoud van het hele stadsstrand hem te ver ging," aldus Van der Bij. "Dat is zijn goed recht. Maar dan moet hij geen toneelstukje opvoeren over de ruggen van de gemeenteraad en de elfduizend ondertekenaars van de petitie. Hij moet gewoon eerlijk zijn."


Vanavond mogen de indieners van de plannen hun ideeën presenteren aan de werkgroep. Hoewel de andere partijen aanvankelijk geweerd werden door de werkgroep, mag nu elke partij één afgevaardigde sturen.


Lees ook:

Reactie toevoegen

U bent hier