h

Geef IW4 duidelijkheid en zekerheid

16 februari 2018

Geef IW4 duidelijkheid en zekerheid

Foto: SP Veenendaal

Hoe zal de sociale werkplaats in de toekomst worden vormgegeven? Het is een vraag die de gemeenteraad al langere tijd bezighoudt. En al die tijd weten de werknemers van IW4 niet wat ze mogen verwachten. En ook nu is er nog geen duidelijke richting gekozen.
Donderdagavond
(15 februari) sprak de raadscommissie over de toekomst van IW4...

Wat de SP betreft, moet IW4 er vooral zijn om beschut werk te bieden aan diegenen die dat nodig hebben. Passend bij hun behoeften en capaciteiten.

Bijna alle andere partijen willen juist dat IW4 zich in de volle breedte van de participatiewet beweegt. Dat is dan ook onderzocht, en uit het onderzoek blijkt dat er financieel en organisatorisch nogal wat 'haken en ogen' aanzitten. Vandaar dat er aan de commissie werd gevraagd wat de nieuwe denkrichting moet zijn.

Voorstel college

Het College van Burgemeester en Wethouders stelde de volgende vervolgstappen voor aan de raadscommissie:

  1. Verder analyseren hoeveel het subsidietekort in de WSW is
  2. Uitwerken wat de sociale werkplaats in alle gevallen OP ZIJN MINST zou moeten doen
  3. Doelgroepen in de bijstand onderscheiden naar afstand tot de arbeidsmarkt
  4. De onderzochte onderdelen verder aanscherpen.

Deze onderzochte delen zijn:

  • 1+, Doorontwikkelen vanuit kracht en kerncompetenties, waarbij de bedrijfsvoering wordt aangepast op de krimpende doelgroep (er komen steeds minder mensen met een WSW-indicatie)
  • 2, de hele participatiewet onderbrengen bij IW4 (waar dus haken en ogen aan blijken te zitten)
  • 3, de hele participatiewet onderbrengen bij de gemeente Veenendaal, met een gemeenschappelijke regeling voor beschut werk (vergelijkbaar met IW4, dus)
  • 3b, maak een onderscheid tussen wel- en niet-bemiddelbare personen en maak van IW4 een sociale onderneming. Dit wordt gedaan op verzoek van Rhenen.

Reactie SP:

SP-fractievoorzitter Jan Breur gaf aan dat de medewerkers van IW4 gebaat zijn bij duidelijkheid. Dat was ook de reden dat hij er voor pleitte om het onderwerp van de beruchte 'uitstellijst' af te halen na de val van het College. En ook nu is het belangrijk om zo snel mogelijk zo veel mogelijk duidelijkheid te creëren.

De SP kan zich goed vinden in de vervolgstappen van het college. Het verder onderzoeken of de gehele participatiewet kan worden ondergebracht bij IW4 is daarin wel wat minder belangrijk.
Om een goede buur en partner te zijn van Rhenen mag de variant '3b' ook wel worden onderzocht.

Tot slot deed Breur nog een beroep op de directie van IW4: "houd de communcatie met de werkvloer open. Geef de medewerkers de duidelijkheid die zij nodig hebben en verdienen."

Doelgroepen onderscheiden?

In de discussie ging het ook nog even de vraag of het wenselijk is om verschillende doelgroepen te onderscheiden. Met name de liberale VVD stond de gedachte tegen, dat er 'labels' op mensen geplakt werden.

De SP kan leven met 'categorieën' als dat één en ander werkbaarder maakt. Maar wel op één strikte voorwaarde: de doelgroep waar iemand in wordt ingedeeld moet geen 'eindstation' is waar zij in blijft zitten tot het einde der tijden, maar dat mensen ook van tijd tot tijd kunnen veranderen van groep. Dus dat groei en ontwikkeling van de mensen mogelijk blijft.

SP-fractievoorzitter Jan Breur vroeg dan ook aan Wethouder Hollander of ze dat wilde bevestigen. Dit deed ze. De te onderscheiden doelgroepen zijn dus geen 'kooi' waar mensen inzitten, maar een tussenstation van waaruit zij kunnen doorgroeien.

Het is te hopen dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van IW4, zodat de veiligheid en zekerheid die nodig is om echt door te groeien ook echt geboden wordt...

Reactie toevoegen

U bent hier