h

Omwonenden Rondweg Oost blijven bungelen

13 februari 2018

Omwonenden Rondweg Oost blijven bungelen

Foto: SP Veenendaal

besluitvorming opgeschort

verwarring rond bijeenkomst... gedeputeerde treedt af...

Wat gaat er gebeuren met Rondweg Oost? Nu de gemeenteraad in december een advies aan de provincie heeft gegeven, moet Provinciale Staten er een besluit over nemen. Dat besluit is echter uitgesteld - en de vaagheid rond dit dossier is de inwoners van Veenendaal Oost een doorn in het oog.

Afgelopen donderdag (8 februari) vond er een ontmoeting plaats tussen de gemeenteraad en Provinciale Staten, om het advies en de plannen te bespreken. Achter de schermen heeft er het nodige getouwtrek plaatsgevonden, of deze bijeenkomst besloten of openbaar moest plaatsvinden. Pas op het laatst is definitief besloten om een openbaar gedeelte toe te voegen, waarin de politici uit beide lichamen ook konden spreken met bewoners van de naastgelegen wijk.

Als gevolg van het late besluit, zijn bewoners pas op de dag zelf op de hoogte gesteld van de bijeenkomst. Dit leidde al tot boosheid van de Veenendaal-Oosters.
Dat de gedeputeerde ook nog eens geen acte-de-présence gaf om haar plannen te presenteren - en wethouder Strooboscher daarvoor in de plaats het advies van de gemeente nog eens uit de doeken deed - was voor de mensen uit Oost olie op het vuur...

De gedeputeerde

De gedeputeerde van mobiliteit, Jacqueline Verbeek-Nijhof, trad daags na haar 'no-show' in Oost af. Dit vanwege problemen rond de Utrechtse Uithof-lijn; die 84miljoen duurder dan geraamd is. In een onlangs verschenen rapport van de gemeente Utrecht en de provincie over de lijn werd de rol van de provincie bekritiseerd.

De Utrechtse Statenfractie van de SP is verrast, maar niet verbaasd over dit besluit. Fractievoorzitter Andrea Poppe: "Op meerdere plekken zijn fouten gemaakt, maar als je na eerdere aanbevelingen twee jaar later dergelijke conclusies aan de broek krijgt als in dit auditrapport, dan hadden wij toch serieuze twijfels of Verbeek wel capabel was voor deze klus. We hadden de gedeputeerde gerust de kans willen geven het tegendeel te bewijzen in het debat maandag en we gingen er ook vanuit dat ze dat zou proberen, maar blijkbaar is ze zelf tot een vergelijkbaar oordeel gekomen als wij."

Uitstel

Aanvankelijk zou de statencommissie op maandag 19 februari spreken over de het voorstel van Gedeputeerde Staten. Besluitvorming door Provinciale Staten zou dan op 19 maart plaatsvinden. Deze data worden niet gehaald; nu staat dit op respectievelijk 9 en 23 april gepland.

Met het aftreden van gedeputeerde Verbeek zou het wel eens mogelijk zijn dat de besluitvorming verder wordt uitgesteld...

Advies van gemeente aan de provincie

In de vergadering van december heeft de gemeenteraad besloten over een advies aan de provincie over de (eventuele) verbreding van de N233 - oftwel Rondweg Oost. De gemeenteraad staat positief tegenover een verbreding naar 2x2 rijstroken. Ook willen ze de provincie, die uiteindelijk over de weg gaat, een zak geld van twee miljoen meegeven.

De SP stemde tegen dit advies. De SP ziet de verbreding niet zitten. Ook is de SP van mening dat een provinciale weg van provinciaal geld moet worden betaald - en dat de gemeente dus niet zou moeten willen bijleggen.

Alternatief SP

De klankbordgroep Bewoners heeft de Nul-plus-variant aangedragen. Daarbij stellen zij voor de kruispunten van de Rondweg-oost aan te pakken in combinatie met stimulering van het fietsverkeer en het  openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement bij bedrijven. De rotondes zouden dan worden opgewaardeerd tot Turborotondes.

Als alternatief voor het advies van de gemeenste, stelde de SP voor om deze 'nul-plus' variant aan te bevelen bij de provincie. De door de omwonenden opgestelde optie, pakt de belangrijkste problemen van de huidige Rondweg Oost aan (de rotondes), en zadelt de aangelegen wijk niet op met een verbreding - en alle fijnstof en geluidsoverlast die daarbij komt kijken. In ditzelfde voorstel gaf de SP aan geen financiële bijdrage te willen leveren vanuit de gemeente aan dit provinciale project.
Het alternatief van de SP kreeg alleen steun van GroenLinks.

Ook Lokaal Veenendaal, dat altijd uitgesproken tegenstander van de verbreding beweert te zijn, stemde tegen dit alternatief. Maar een eigen voorstel tegen de verbreding hadden ze niet...

Reactie toevoegen

U bent hier