h

Ernstige twijfels over DEVO...

12 maart 2018

Ernstige twijfels over DEVO...

Foto: Cor van Londen

'niet meer dan anders' wordt ervaren als
'ruim meer dan anders'

Afgelopen dinsdag (6 maart) werd de raadscommissie plotseling uit het verkiezingsreces opgetrommeld, omdat het College van Burgemeester en Wethouders de partijen wilde consulteren over mogelijke nieuwe aansluitingen op het netwerk van DEVO; de duurzame energievoorziening van Veenendaal Oost.
De SP is er niet van overtuigd dat deze stap genomen moet worden. De kosten en onduidelijkheid voor de inwoners van Oost boezemen niet bepaald vertrouwen in...

Natuurlijk is de SP voor duurzaamheid, en wil de SP dat ook stimuleren.
"Maar," zei woordvoerder Sietse van der Bij, "wij zien veel problemen bij publiek-private samenwerking, en ook in dit geval blijven wij dit erg lastig vinden."

Ook de kosten voor de huidige en toekomstige deelnemers in het DEVO-netwerk zijn voor de SP een probleem.
"Er wordt natuurlijk gewerkt met het 'niet meer dan anders'-principe," aldus Van der Bij, "maar van veel inwoners horen wij dat zij het ervaren als 'ruim meer dan anders'."

Tweede kamer

De zorgen over de kostenberekening worden gedeeld door de Tweede Kamer. Daar werd een motie, van de hand van SP'er Sandra Beckerman, aangenomen, om over te gaan naar een beter controlemechanisme voor de kostenberekening. Het 'niet meer dan anders'-principe is niet houdbaar.

Openheid

Ook het gebrek aan openheid vormt voor de SP een belemmering.
"We vinden dat zowel de huidige als de nieuwe klanten op dit moment erg weinig informatie krijgen," zei Van der Bij, "en daardoor kunnen klanten moeilijk besluiten of ze hier wel aan mee zouden moeten willen doen."

Wat voor alle inwoners geldt, is dat niemand echt een vinger kan krijgen achter de werkelijke risico's van DEVO. Dit, omdat er zoveel in beslotenheid blijft.
Ook aan deze consultatie ging een besloten gedeelte vooraf.

Van der Bij: "Al met al wil dat zeggen dat we er steeds minder vertrouwen in hebben dat we deze lijn in moeten zetten, en die ook nog eens moeten gaan uitbreiden. Op dit moment kunnen wij niet zeggen dat we hier voor zijn."

Reactie toevoegen

U bent hier