h

Stookverbod!

28 juli 2018

Stookverbod!

Foto: Gemeente Veenendaal (bewerking door SP Veenendaal)

in openbare ruimte en stadsparken

Met de aanhoudende droogte zijn alle buitengebieden, maar ook bermen, oevers met gras, agrarische terreinen, planten en gewassen kwetsbaar geworden. Onvoorzichtig gebruik van vuur kan gemakkelijk tot een onbeheersbare brand leiden. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) adviseert een stookverbod in te stellen in alle buitengebieden en stadsparken. De gemeente Veenendaal volgt het advies van de VRU en stelt met onmiddellijke ingang een stookverbod voor de openbare ruimte en buitengebieden in Veenendaal in.

Een barbecue in de eigen achtertuin is toegestaan; wel met het advies een blusmiddel bij de hand te houden. Kampvuurtjes, barbecues, fakkels, wensballonnen en ander open vuur in de openbare ruimte zijn vanaf nu verboden. Ook het weggooien van sigaretten of het parkeren van een auto met hete uitlaat in berm/gras is gevaarlijk.
Uit voorzorg zijn de barbecues in het stadspark verwijderd.
Loco-burgemeester Dylan Lochtenberg: "Samen kunnen we er voor zorgen dat we deze droge periode veilig door komen. Mocht het nodig zijn, dan zullen politie en BOA’s handhavend optreden."

Dit verbod rust niet op een besluit van de gemeenteraad. De gemeente is hierop overgegaan op advies van de Veiligheidsregio.
Binnen Veiligheidsregio Utrecht geldt al sinds 1 juli 2018 ‘Fase twee’ voor het natuurbrandrisico. Deze maatregel geldt voor de gemeenten met een natuurbrandrisico: Amersfoort, Baarn, De Bilt, Leusden, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist.
In deze gebieden geldt daarmee al een stookverbod sinds 1 juli.

Op www.natuurbrandrisico.nl kunt u zien wat u kunt doen als een natuurbrand ontstaat, maar ook  hoe u natuurbranden helpt voorkomen.

Reactie toevoegen

U bent hier