h

Wat doet ATAD met onze woningbouw?

2 juli 2018

Wat doet ATAD met onze woningbouw?

Foto: Cor van Londen

Het kabinet weet de huurders wel te pakken. Ze draaien al op voor de kosten van de Verhuurdersheffing en de Vennootschapsbelasting, en daar komt nu een Europese belasting bij: de Anti Tax Avoidence Directive - oftewel ATAD. Dit kan ook voor de Veenendaalse woningbouw gevolgen hebben; vandaar dat SP'er Sietse van der Bij hierover vragen stelde aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De ATAD is bedoeld om belastingontduiking van grote bedrijven aan te pakken. De regering kan - zoals in Frankrijk of België - besluiten om woningcorporaties hiervan vrij te stellen, maar het kabinet Rutte wil daar natuurlijk niet aan.
Op deze manier wordt veel geld onttrokken aan de kassa van de corporaties. Dat gaat ten koste van broodnodige investeringen in goede betaalbare woningen.

De SP-fractie maakt zich zorgen of onze corporaties op deze manier kunnen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht: het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen, het zorgen voor betaalbare huren en het opknappen van woningen in Veenendaal.

De ATAD kwam onder andere ter sprake tijdens een thema-bijeenkomst over Wonen, die op maandag 18 juni plaatsvond in het Franse Gat. Dit bij monde van Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman; een geboren Veense die zich in de Tweede Kamer namens de SP hard maakt voor de belangen van huurders.
In de gemeentelijke politiek is raadscommissie Sietse van der Bij de SP'er
die het woord voert op woningbouw.
De inzet van de SP is goed en betaalbaar wonen voor elke Veenendaler. En met de ATAD zou dat nog best wel eens lastig gemaakt kunnen worden.

Van der Bij vraagt het College om de gevolgen van ATAD inzichtelijk te maken, en roept de gemeente op om zich te verzetten bij deze nieuwe belasting.

Reactie toevoegen

U bent hier