h

Samen voor het Franse Gat

22 juni 2018

Samen voor het Franse Gat

Foto: Cor van Londen

Thema-avond Wonen in Plein Zuid

met Tweede-kamerlid Sandra Beckerman

Als geboren Franse-Gatter was de drukbezochte thema-avond 'Wonen' in Plein Zuid een thuiswedstrijd voor Sandra Beckerman. Maandag 18 juni stond het Tweede-Kamerlid in het gebouw waar ooit haar basisschool gevestigd was. De avond werd georganiseerd door SP-afdeling Veenendaal, om te praten over wonen in het algemeen - en in het Franse Gat in het bijzonder.

Vorig jaar heeft Buurtcomittee KaBeCo een enquête gehouden om het achterstallig onderhoud in de Klaas Katerstraat, WC Beeremansstraat en Dr. Colijnstraat in beeld te brengen. Op basis daarvan beloofde Patrimonium Woonservice om de boel op te pakken.
Een ruim jaar later leek het de SP een goed moment om bij te praten.

Foto: Cor van Londen

Het spits werd afgebeten door Sietse van der Bij; raadscommissielid van de SP in Veenendaal die het woord voert over wonen. Hij vertelde over de verschillende inzetten van de gemeente - die de hoeveelheid betaalbare woningen wil terugdringen - en de SP, die juist meer betaalbare woningen wil. Mensen moeten maarliefst 7 jaar wachten voor ze een geschikte woning vinden.
Ook vertelde Van der Bij over een enquête die de SP eerder dit jaar in de buurt deed om in kaart te brengen hoe tevreden men is over de vorderingen van het toegezegde onderhoud. De reacties waren uiteenlopend van zeer tevreden tot zeer ontevreden.

Sandra Beckerman vertelde eerst wat over haar eigen achtergrond. Hoe ze opgroeide in het Franse Gat, en hoe ze al spelend in de tuin een interesse in archeologie ontwikkelde. Dat heeft ze dan ook gestudeerd.
Ze vindt het jammer dat er geen ministerie voor woonzaken meer is; ze vreest dat het kabinet het onderwerp niet belangrijk genoeg vindt. Ook vindt ze het oneerlijk dat huurders geconfronteerd worden met allerlei belastingen, die niet op hun bordje thuishoren. De verhuurdersheffing is er eentje van; een manier waarop (ver)huurders de rijkskas moeten spekken.
Binnenkort worden woningcorporaties ook nog eens gepakt met de ADAT; de Anti Tax Avoidence Directive. Een belasting die er is om het belastingontwijking van de grote multinationals aan te pakken, maar de sociale huursector 300 miljoen per jaar gaat kosten.
Ze sloot af met een verhaal over een zwaar verpauperde wijk in Liverpool, waar de mensen het heft in eigen handen namen. De wijk werd compleet opgeknapt en transformeerde van een spookwijk naar één van de meest geliefde woonwijken ter wereld.
"Laten we dus samen de handen uit de mouwen steken, en gezamenlijk zorg dragen voor een goede en mooie woonomgeving," zei ze, "want als het daar kan, moet het hier ook kunnen."

Foto: Cor van Londen

Na een korte pauze was het tijd voor het interactieve gedeelte. Beckerman bewoog zich, gewapend met een microfoon, als een vis in het water door de zaal om alle opmerkingen van het massaal toegestroomde publiek te verzamelen.
Waar het opmerkingen over de staat van bepaalde woningen betrof, gaf ze Patrimonium Woonservice - waarvan een delegatie aanwezig was - de gelegenheid om te reageren. Dit was bijzonder nuttig, want hiermee werd er duidelijkheid geschapen in het gehele proces. Over 10 jaar moet het hele Franse Gat zijn opgeknapt - en het KaBeCo-gebied krijgt hierin extra prioriteit. Er moeten, conform de wet, nog een aantal technische onderzoeken gedaan worden. Deze zijn, naar verwachting, aan het eind van dit jaar klaar.

Afgesproken werd om, na die tijd, nog eens een avond te beleggen om bij te praten. Deze zal naar verwachting dan in maart 2019 plaatsvinden. De aanwezigen vroegen massaal of Beckerman daar ook weer bij zou zijn.
"Als mijn agenda het toelaat, ben ik er," antwoordde ze. "Mijn ouders vinden het vast fijn dat ik weer eens langs kan komen."

Foto: Cor van Londen

SP-Afdeling Veenendaal bedankt alle aanwezigen - en Sandra Beckerman in het bijzonder - voor hun komst.

Lees ook:

Reactie toevoegen

U bent hier