h

Vragen over Rondweg-Oost

31 augustus 2018

Vragen over Rondweg-Oost

Het nieuwe politieke seizoen staat weer voor de deur. Vanaf september zal de gemeenteraad weer met de vaste regelmaat vergaderen om de Inwoners van Veenendaal te vertegenwoordigen in de raadszaal. De SP heeft voor de eerste commissievergadering al vragen aangekondigd: de fractie wil graag weten hoe het College van Burgemeester en Wethouders, en de andere politieke partijen, aankijken tegen het besluit dat Provinciale Staten heeft genomen over Rondweg-Oost.

In juli is er in de Provincie een besluit genomen over de verbreding van de Rondweg Oost. Dit besluit wijkt op een aantal punten af van het advies dat de gemeente hierover uitbracht in december. Niet in de laatste plaats waar het de kosten betreft: de gemeente heeft twee miljoen euro ter beschikking gesteld voor leefbaarheidsmaatregelen; de Provincie wil echter de helft van de meerkosten voor het ongelijkvloers maken van de Prins Clauslaan inbrekening brengen.

De SP wil graag weten wat de andere partijen daarvan vinden, en wat het College ervan vindt. En vooral: wat doet de gemeente, als het prijskaartje hoger wordt dan de toegezegde twee miljoen...

Voor de SP is het onbespreekbaar dat er meer dan twee miljoen aan gemeentelijk geld wordt gestoken. Een provinciale weg moet met provinciaal geld worden gefinancierd. Dat er twee miljoen is toegezegd is al tegen de zin van de SP, maar dit is echter al besloten door een meerderheid in de gemeenteraad. Dat accepteert de SP, maar het moet geen cent duurder worden.

Ook vindt de SP dat de verbreding van de Rondweg Oost eigenlijk een gepasseerd station is. Als men er een 2x2-baansweg van had willen maken, dan had dit gelijk bij de aanleg gemoeten. Nu is het te laat, omdat de wijk Veenendaal Oost al aan die weg ligt. Dat hebben gemeente en provincie maar te accepteren - vindt de SP.

Er kan en mag best het nodige worden verbeterd aan de Rondweg Oost, maar de SP ziet veel meer in de oplossing die door bewoners van Veenendaal Oost is aangedragen. Deze behelst een opwaardering van de rotonden en een impuls voor fiets en OV. Deze oplossing is vele malen goedkoper dan de verbreding.

Reactie toevoegen

U bent hier