h

College voorbarig over tariefstijging

14 september 2018

College voorbarig over tariefstijging

Foto: SP / Spanning

Een besluit dat nog genomen moet worden presenteren als voldongen feit.
Het College van Burgemeester en Wethouders doet dat.
Op de gemeentepagina van 5 september werd aangekondigd dat de tarieven voor de schoonmaakhulp verhoogd gaan worden van €10 naar €15 per uur. Terwijl dit pas later, bij de begroting zal worden vastgesteld.
Reden voor de SP om tekst en uitleg te vragen.

"Waarom is deze verhoging gepubliceerd als vaststaand feit," vroeg SP'er Sietse van der Bij, "terwijl het bekend is dat hier bij de begroting nog over wordt gesproken?"
Volgens Wethouder Verloop heeft de gemeenteraad nog geen opdracht gegeven om de verhoging niet door te laten gaan, en is het bestaande beleid vooralsnog dat het tarief €15 wordt. Het College was van mening dit tijdig te communiceren, en had daarom de definitieve besluitvorming niet afgewacht.

Het College kondigde voor de zomervakantie aan de gemeenteraad aan de tarieven te willen verhogen bij de begroting. Hierop dienden CDA, SP en anderen een motie in, waarin verzocht werd af te zien van de verhoging.
Deze motie kreeg toen geen meerderheid, omdat coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, VVD en ProVeenendaal tegen stemden. Hun voornaamste argument was, dat zij graag een integrale afweging wilden maken bij de begroting.

Dat de verhoging nu toch al wordt gepresenteerd als voldongen feit, zou erop kunnen wijzen dat de coalitiepartijen hun besluit al hadden genomen en kenbaar hadden gemaakt aan de wethouder.
Toen Van der Bij vroeg hen vroeg of dit het geval was, werd hij beantwoord met stilte...

Reactie toevoegen

U bent hier