h

Besluit over IW4

23 oktober 2018

Besluit over IW4

Op naar de toekomst

Afgelopen donderdag (18 oktober) heeft de gemeenteraad van Veenendaal een besluit genomen over de toekomst van sociale werkvoorziening IW4. In grote lijnen blijft het bedrijf op de vertrouwde manier bestaan. De gemeenten leggen ieder jaar geld bij om het bedrijf draaiende te houden; omdat de kabinetten Rutte de sociale werkvoorzieningen hebben stukbezuinigd is dat nodig. Het besluit was unaniem.
Binnenkort nemen de gemeenteraden van Rhenen en Renswoude een besluit.

Met het besluit komt er een einde aan de lange onzekerheid waarin IW4 heeft gezeten. Dit geeft ook een stukje rust aan de werknemers.
Bij SP-fractievoorzitter Jan Breur was er dan ook volop reden om blij te zijn.

  • Blij dat er zekerheid komt voor de werknemers van IW4,
  • Blij dat wethouder Lochtenberg zich achter de oproep van de SP schaart om de sociale werkvoorzieningen nieuw leven in te blazen,
  • Blij dat de VVD nu ook betrokkenheid van de gemeenten bepleitte.

Dat laatste is immers een ideologische stijlbreuk voor de liberalen, die meestal een laisez-faire houding voorstaan.
"Ik reken dan ook op uw steun voor onze moties," zei Breur tegen VVD-woordvoerder Diepeveen.

Moties

GroenLinks, SP en anderen hadden een tweetal moties ingediend. Beide vroegen in feite om een grotere betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging bij het verdere proces.

De ene vroeg om een evaluatie over het besluit, zodat de volksvertegenwoordigers hun controlerende taak kunnen uitvoeren.
Wethouder Lochtenberg zegde hierop toe dat die evaluatie er zou komen; de motie hoefde dus niet meer in stemming te worden gebracht - en werd ingetrokken.

De andere motie had minder succes. Hierin werd gevraagd om verdere stappen, waarin de volksvertegenwoordiging ook weer een stevige rol had. Onder andere werd er gevraagd om een strategisch plan en bestuurlijke vormgeving waarover de volksvertegenwoordigers een besluit zouden nemen.
De toezeggingen van wethouder Lochtenberg hierover schoten echter tekort, waardoor de motie toch nog in stemming moest worden gebracht. Coalitiepartijen ChristenUnie, VVD (toch), SGP en ProV stemden hier tegen - net als Lokaal Veenendaal. Daardoor was er geen meerderheid van de motie, en werd deze afgewezen.

De Progressieve Combinatie Rhenen (PCR) heeft een voorstel voorbereid, dat sterk lijkt op de laatstgenoemde motie. Deze zal worden ingediend wanneer Rhenen een besluit neemt over IW4.

Ingetrokken motie

Afgewezen motie

Reacties

Op naar een nieuw en sprankelend IW4, een mooi gesprek met de beide Cor's

Reactie toevoegen

U bent hier