h

Zoek geld buiten de zorg!

6 november 2018

Zoek geld buiten de zorg!

SP pleit voor ontschotting en heroverweging kaders

Het tekort op de begroting moet niet eenzijdig met zorggeld worden opgelost. Dit bepleitte de SP vorige week (dinsdag 30 oktober) bij de behandeling van de begroting in de raadscommissie. Aanstaande donderdag (8 november) neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

De tekorten op de begroting doen zich vooral voor omdat de verwachte inkomsten en de geraamde uitgaven in het sociale domein niet in balans zijn. Om dit te herstellen, stelt het College van Burgemeester en Wethouders bezuinigingen en tariefstijgingen in de zorg. Daarmee is de begroting nog niet sluitend op de lange termijn. Afgezien van een verhoging van de OZB (Onroerende Zaakbelasting) geeft het College alleen denkrichtingen binnen zorg (verdere bezuinigingen en tariefstijgingen) voor.
Dit, terwijl de bodem al bereikt is in de zorg; zo bleek ondermeer op de inspraakavond in oktober.

Het College zegt dat het niet verder kijkt dan de zorg, omdat dit zo is afgesproken in het Raadsprogramma. Daarin staat dat tekorten in de begroting moeten worden opgelost in het 'hoofdstuk' waar ze zich voordoen.
"Maar," stelt SP-woordvoerder Enna van Duinen, "toen het Raadsprogramma werd vastgesteld leefden we in een andere realiteit. Er waren overschotten in de WMO, en de tekorten in de jeugdzorg waren niet structureel maar incidenteel."

Ontschotten van de gelden is wat de SP betreft een goede oplossing om de zorg overeind te houden. Als er in andere 'hoofdstukken' van de begroting geld over is, of onnodige uitgaven worden gedaan waarop bezuinigd kan worden, moet dat gevonden geld gebruikt kunnen worden om de zorg op peil en betaalbaar te houden.
De SP zal hiervoor een voorstel indienen in de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier