h

Samen tegen haat

28 september 2019

Samen tegen haat

Conclusie haatdebat: VVD past motie aan

Er was een heel weekend overheen gegaan, maar afgelopen maandag kwam er een einde aan het debat naar aanleiding van de 'haatlessen', waarover Nieuwsuur en NRC eerder berichtten. De motie die de VVD en anderen hadden ingediend is - naar aanleiding van de beraadslagingen - grondig aangepast, zodat er een ruime meerderheid steun aan kon verlenen. Uiteindelijk stemden 30 van de 33 raadsleden voor de aangepaste motie.

De fracties van GroenLinks en Denk, beide goed voor één zetel, stemden tegen. De derde tegenstem was afkomstig van D66-raadslid Hasan Saïdi; zijn fractievoorzitter Roy Dielemans stemde voor.

Aanleiding

De motie werd ingediend naar aanleiding van een onderzoek van Nieuwsuur en NRC. Hieruit zou blijken dat er salafistische organisaties in verschillende Nederlandse steden 'haatlessen' zouden geven, waarin kinderen werden opgehitst tegen andersdenkenden en de rechtsstaat.
Ook twee Veenendaalse organisaties werden hierbij genoemd. Eén van de organisaties, Taubah, heeft afstand genomen van het beeld dat er is geschetst in de media.

Motie

Voor VVD, Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal en SGP was dit aanleiding om een motie in te dienen. Deze motie richtte zich op het "terugdringen van salafistisch onderwijs".
De discussie die hierover gevoerd werd in de gemeenteraad, op donderdag 19 september, ontspoorde behoorlijk. In verband met de tijd werd de vergadering geschorst, en maandagavond 23 september hervat.

SP: Stop de haat - alle haat

Hoewel de SP haat niet kan tolereren, achtte zij deze motie niet goed geformuleerd. De motie richt zich op een specifieke groep, die grondwettelijke bescherming geniet onder de vrijheid van Godsdienst en de vrijheid van vereniging. Dat maakt de juridische houdbaarheid twijfelachtig, en zou ook andere haatgroepen - zoals extreem rechts - buiten schot laten.

De SP streeft naar een samenleving die zich baseert op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Om dat te bereiken moet ALLE haat een halt toegeroepen worden; niet slechts één groep.

Aanpassingen

Ook andere partijen hadden vergelijkbare kritiek. Bovendien had de SGP-fractie het weekend benut om te spreken met deze en gene, waardoor hun beeld van de situatie enigszins genuanceerd werd.
De indieners van de motie toonden zich gevoelig voor de kritiek, waarop de motie werd aangepast - of liever: herschreven.

Er werd een nieuwe motie ingediend.
In deze motie sprak de raad haar afkeuring uit over haatzaaiende uitspraken, en werd het college opgeroepen om te doen wat in hun macht ligt om haatzaaiende activiteiten tegen te gaan en een inclusieve samenleving te bevorderen.

De nieuwe motie kon rekenen op brede steun en werd met 30 stemmen aangenomen.

Zie ook:

Reacties

Goed verwoord Jan!

Reactie toevoegen

U bent hier