h

Samen Vooruit!

15 december 2019

Samen Vooruit!

Foto: SP

XXIV Congres - Slotstuk van een lange discussie

"De koffie is wat aan de sterke kant," zei Tilmann, en hij zette zijn bekertje neer. Jan glimlachte. "Dat ga je nog wel nodig hebben," antwoordde hij.
Het was 14 december 2019. Ze waren in het NBC in Nieuwegein, waar het vierentwintigste congres van de SP plaatsvond...

Dit jaar stond het Congres in het teken van het herstel van de partij, na een serie tegenvallende verkiezingen. Met name de verkiezing voor het Europees Parlement, afgelopen mei, was een harde klap: beide zetels die de SP had in Brussel waren verloren. In het Congresstuk 'Samen Vooruit' staan een evaluatie van de staat van de partij en voorstellen over hoe de weg naar boven hervonden moet worden.
Dit stuk lag ter behandeling voor. En de uitslag van de bestuursverkiezing zou bekend worden gemaakt.
De afvaardiging vanuit Veenendaal op dit congres bestond uit fractievoorzitter Jan Breur en raadscommissielid Sietse van der Bij. Walter Siemons was er uit hoofde van zijn functie als Hoofd Financiële Administratie van de SP - en als kandidaat-bestuurslid. Tilmann van de Loo was mee als gast.
Zodoende was er een gezellig Veens Viertal afgereisd naar Nieuwegein...

Verkiezing bestuur

Foto: SP / SP.nl

De SP kiest elke twee jaar nieuwe leden voor het bestuur. Voor de functies van 'voorzitter' en 'partijsecretaris' wordt apart gestemd. De stemmingen vinden plaats op de Algemene Ledenvergaderingen in elke afdeling. Alle uitgebrachte stemmen worden bij elkaar opgeteld, en de totaaluitslag werd bekend gemaakt op het Congres.
Jannie Visscher is gekozen tot voorzitter van de partij. Zij liet met 1110 stemmen (waarvan 13 uit Veenendaal) de andere kandidaat, Patrick van Lunteren achter zich. Van Lunteren was goed voor 618 stemmen - waarvan 2 uit Veenendaal.
Arnout Hoekstra was de enige kandidaat voor de functie van Algemeen Secretaris. Hij kreeg 1492 stemmen - waarvan 10 uit Veenendaal. 5 Veenendalers hadden blanco gestemd voor die functie.

Onze Walter greep naast een zetel in het partijbestuur. Hoewel hij alle 15 Veense stemmen wist te bemachtigen, bleef hij in het eindtotaal steken op 97 stemmen - en werd daarmee hekkensluiter onder de kandidaten.
Sunita Biharie werd wel gekozen tot één van de elf algemeen bestuursleden. Zij was goed voor 789 stemmen, waarvan 14 uit Veenendaal.

Afscheid Ron Meyer

Foto: SP / SP.nl

De verkiezing van Jannie Visscher als nieuwe voorzitter, hield automatisch ook het afscheid in van de zittende voorzitter.

Ron Meyer is vier jaar lang voorzitter geweest van de SP. Met tomeloze inzet heeft hij gestreden voor een rechtvaardiger Nederland. In mei 2019 maakte Ron bekend dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen als voorzitter. We danken Ron voor zijn fantastische werk, zijn enthousiasme en zijn hart voor de partij.

Rooie Reus-prijs 2019

De Rooie Reus-prijs, een initiatief van de SP, wordt sinds 1996 toegekend als blijk van grote waardering en respect voor een persoon of organisatie die zich op opmerkelijke en gedurfde wijze inzet voor de samenleving, voor behoud van solidariteit en tegen maatschappelijk onrecht in Nederland en daarbuiten.
Op het congres werd de winnaar van dit jaar bekendgemaakt: Leraren in Actie.
Leraren in Actie is een kleine, strijdbare alternatieve vakbond voor en door leraren, die al jarenlang ijvert voor beter onderwijs en betere salarissen in het voortgezet en primair onderwijs. Als luis in de pels van de grote onderwijsbonden draagt Leraren in Actie bij aan het groeiend verzet van leraren tegen het tekortschietende onderwijsbeleid van opeenvolgende regeringen.

Gouden tomaten

Tevens werden er op dit congres maarliefst twee Gouden Tomaten uitgereikt. De Gouden Tomaat is de hoogste onderscheiding binnen de SP.

Eén Gouden Tomaat ging naar Bob Fosko. Hij is al jarenlang de huisartiest van de SP en heeft een aantal belangrijke SP-campagneliederen geschreven en gezongen. Samen met Karel Glastra-van Loon schreef hij 'Een Mens is Meer'; het partijlied van de SP.

Ook werd een Gouden Tomaat uitgereikt aan Rosita van Gijlswijk. Zij heeft zich niet alleen jarenlang ingezet als raadslid en Kamerlid en voor onze solidariteitsregeling, maar ook vele jaren deel uitgemaakt van het partijbestuur van SP. En dat heeft ze fantastisch en met ontzettend veel energie en inzet gedaan.

Stemmingen

Foto: Jan Breur

Er moest natuurlijk ook gestemd worden over het congresstuk met bijbehorende resolutie. In de aanloop naar het congres hadden leden al hun opmerkingen kunnen insturen, waarop het stuk flink is aangepast. Desalniettemin lagen er 124 wijzigingsvoorstellen op het congresstuk voor, en 33 moties naar aanleiding van. Hier moest over gestemd worden.

Het grootste gedeelte van het congres ging natuurlijk op aan het spreken over de verschillende voorstellen. In de zaal meldden zich talloze sprekers die de afgevaardigden probeerden te overtuigen van de juistheid van hun voorstel.
De pauzes werden uiteraard benut om lekker te eten, maar voor afgevaardigden, zoals Jan en Sietse, was dit ook de tijd om nog eens goed te overleggen welke voorstellen wel of niet door Veenendaal gesteund zouden worden.

Uiteindelijk zaten de stemmingen erop, en is het stuk vastgesteld. Na een toespraak van Lilian Marijnissen, en een drankje als afsluiting, ging het Vrolijke Veense Viertal weer naar huis.
En de partij?
Die kan weer SAMEN VOORUIT.

Reactie toevoegen

U bent hier