h

Goed nieuws voor de Dennenlaan

26 juni 2020

Goed nieuws voor de Dennenlaan

Foto: SP Veenendaal

Geen huisuitzettingen tijdens Corona!

Tijdens de coronacrisis zullen er geen huurcontracten worden be-eindigd. Dit zei wethouder Stroobosscher tijdens een debat in de gemeenteraad. De SP had een motie ingediend om huisuitzettingen tegen te gaan.

Tijdens de coronacrisis komen er minder woningen vrij. Bovendien zijn groepsbezichtigingen niet mogelijk. Dit heeft als gevolg dat het zoeken naar een woning nog moeilijker wordt en meer tijd vergt dan normaal.
Voor de mensen die onder de Leegstandwet aan de Dennenlaan wonen is dat bijzonder problematisch: vanaf oktober zou Patrimonium hun huurovereenkomsten kunnen stopzetten.

Omdat de SP niet wil dat Veenendalers in een lastig parket komen, heeft de partij samen met PvdA en Denk een motie ingediend waarin werd opgeroepen om geen huisuitzettingen plaats te laten vinden, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.
Tijdens het debat over deze motie gaf Wethouder Stroobosscher aan met verhuurders gesproken te hebben naar aanleiding van de coronacrisis. Met Patrimonium is onder andere besproken dat er geen huurovereenkomsten worden stopgezet tijdens de coronacrisis - en dat de huisuitzettingen die in oktober zouden aanvangen voorlopig van de baan zijn.
Door deze toezegging hoefde de motie niet meer in stemming gebracht  te worden.

SP-fractievoorzitter Jan Breur is blij met de toezegging: "Noch tegenover de SP, noch tegenover de bewoners had Patrimonium tot dusver blijk gegeven af te wijken van het plan om per oktober de contracten te be-eindigen. Het is jammer dat zij dit niet eerder hebben gecommuniceerd en dat we dit via de Wethouder moeten horen. Maar het belangrijkste is dat de bewoners niet op straat komen te staan. Daar doen we het voor."

motie

Foto: Actiecomité Red de Dennenlaan

Naast de motie tegen huisuitzettingen had de SP ook een motie ingediend om oog te hebben voor het historische karakter van de Dennenlaan. De SP wil zoveel mogelijk van de cultuurhistorische waarden behouden - en de woningen aan de Dennenlaan staan in de Cultuurhistorische Waardenkaart van Veenendaal omschreven als 'typologisch bijzonder'.
Het betreft woningen die kort na de oorlog als uitbreidingswijk ten oosten van de Kerkewijk zijn opgetrokken. Het zijn lange geschakelde blokken boven- en benedenwoningen in traditionalistische trant; karakteristiek door rode pannendaken en bakstenen gevels.

Ook hier werd de SP op haar wenken bediend. Wethouder Stroobosscher zegde toe dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de nieuwbouw ook cultuurhistorische waarden konden worden meegewogen. Bovendien is de wethouder van plan om een aantal beeldbepalende elementen terug te laten komen in de nieuwbouw.
Deze toezeggingen stelden de SP voldoende gerust om ook deze motie niet in stemming te laten brengen.

De SP zal het dossier 'Dennenlaan' nauwgezet blijven volgen.

motie

Zie ook:

Reacties

De eerste "klap" is een daalder waard, nu de beloftes nakomen!

Reactie toevoegen

U bent hier