h

Brandweer: Hot item (1)

25 januari 2021

Brandweer: Hot item (1)

Foto: Gemeente Veenendaal (bewerking door SP Veenendaal)

SP tegen bezuinigingen Veiligheidsregio

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag (21 januari) ging het voornamelijk over de brandweer. De gemeenteraad nam een besluit over de bouw van een nieuwe kazerne. Ook zijn de beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio voor de komende jaren vastgesteld. Het College van Burgemeester en Wethouders wilde dat er op de brandweer bezuinigd zou worden; de SP niet...

De Veiligheidsregio moet het doen met terugvallende inkomsten. Dit wordt zoveel mogelijk binnen de eigen begroting opgelost, zodat de gemeenten niet om een extra bijdrage hoeft worden gevraagd.
Het College van Burgemeester en Wethouders vindt die inspanning onvoldoende, en stelde voor om via een "zienswijze" te verzoeken om een taakstellende bezuinigingen. Met andere woorden: ze wilden de brandweer per brief vragen om verder te bezuinigen.

De SP is het hier niet mee eens. Daarom diende de partij een amendement (wijzigingsvoorstel) in. In dat wijzigingsvoorstel stelden ze voor om die "zienswijze" (brief) niet te sturen aan de Veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio doet al haar uiterste best om de kosten binnen de perken te houden. Om daarbovenop nog eens te vragen om een bezuiniging vindt de SP ongepast en onwenselijk.

Voor haar voorstel, om niet te vragen om een bezuiniging op de brandweer, kreeg de SP alleen steun van GroenLinks.

Amendement

Wordt vervolgd...


Zie ook:

 

Reactie toevoegen

U bent hier