h

Brandweer: Hot item (2)

26 januari 2021

Brandweer: Hot item (2)

Foto: SP Veenendaal

De nieuwe kazerne

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag (21 januari) ging het voornamelijk over de brandweer. De gemeenteraad nam ondermeer een besluit over de bouw van een nieuwe kazerne. En dat besluit brengt ook meer woningen met zich mee...

De brandweerkazerne voldoet niet meer aan de huidige eisen en is hard aan vervanging toe. Er is een verduurzamingsslag nodig in het vastgoed, er wordt een VR-oefenruimte toegevoegd, en er wordt ingespeeld op de eventuele invoering van een beroepskorps.

Het raadsvoorstel behelste niet alleen een vernieuwing van de brandweerkazerne, maar ook het verplaatsen van Wijkservice en het realiseren van woningbouw. Zodoende krijgt het hele gebied een facelift.

Omhoog: meer woningen

De VVD deed een voorstel om de maximumhoogte van de nieuwbouw hoger te maken dan er in het oorspronkelijke raadsvoorstel stond. De SP vindt dat in principe een goed idee: de partij is voorstander van hoger bouwen waar dat passend is - en dat is hier het geval. Bovendien is de SP ZEKER een voorstander van het realiseren van meer woningen - aangezien de woningnood in Veenendaal hoog is.

Wel had de SP nog wat vragen voordat fractievoorzitter Jan Breur voor het voorstel van de VVD kon stemmen. Is de ruimte boven de kazerne niet gereserveerd voor eventuele uitbreiding voor als er een beroepskorps komt (en er dus verblijfplekken nodig zijn)? Is het voorstel van de VVD wel haalbaar?
Toen burgemeester Kats aangaf dat het VVD-voorstel niet voor onoverkomelijke problemen zorgde, stemde de SP hier voor.

Slangentoren

Een ander 'hot item' was de slangentoren, die nu nog bij de kazerne staat. Aangezien er nog maar weinig slangentorens bestaan, stelde D66 voor om de slangentoren te behouden, of op één of andere manier terug te laten komen in de nieuwbouw.

Als één van de voorvechters voor het behoud van historisch erfgoed was de SP in principe voorstander van behoud van de toren, maar niet tegen elke prijs. Ook hier was de haalbaarheid cruciaal.
Een toren die dermate opgeslokt werd door de nieuwbouw, dat hij niet meer te zien zou zijn, is voor de SP geen optie. Een nieuwgebouwde toren, zonder functie en op een andere locatie evenmin.

Gaandeweg de vergadering werd duidelijk dat het ook kon gaan om het verwerken van architectonische stijlelementen van de oude slangentoren in de nieuwbouw, en/of de slangentoren met een nieuwe functie - bijvoorbeeld als trappenhuis - te verwerken in de nieuwbouw.
Dit haalde de schroom weg van de SP om ook voor dit voorstel te stemmen.

Uitslag

Uiteindelijk kwamen er vanuit de andere partijen dus twee voorstellen waar de SP in beginsel voor was, maar in beide gevallen vraagtekens had bij de haalbaarheid ervan. In beide gevallen heeft de SP zich laten overtuigen, en heeft voor beide voorstellen gestemd.

Het voorstel van de VVD, om hoger te bouwen en zo meer woningen te realiseren, had uiteindelijk een meerderheid achter zich. Het voorstel van D66, voor het behoud van (iets van) de slangentoren moest het echter zonder meerderheid stellen.

Verder, die avond...

Die avond zijn ook de beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio voor de komende jaren vastgesteld. Het College van Burgemeester en Wethouders wilde dat er op de brandweer bezuinigd zou worden; de SP niet...

Lees hier meer over in:

 

Reactie toevoegen

U bent hier