h

Zorgsalarissen omhoog, referendum ingevoerd...

31 januari 2021

Zorgsalarissen omhoog, referendum ingevoerd...

Foto: SP Veenendaal

Een goede week voor de SP...

De rellen, die na het invoeren van de avondklok de kop opstaken in Nederland, stondeen de afgelopen week in het centrum van de aandacht. Je zou haast over het hoofd zien dat er ook goede dingen zijn gebeurd. Zo heeft de Tweede Kamer EINDELIJK ingestemd met het verhogen van de zorgsalarissen, en de Eerste Kamer met een voorstel voor (her)invoering van het referendum...

Verschillende keren diende SP-leider Lilian Marijnissen voorstellen in voor een eerlijke beloning voor onze zorgverleners. Keer op keer wilden de coalitiepartijen afgelopen maanden het voorstel voor een beter salaris niet steunen. In de zomer renden Kamerleden van verschillende coalitiepartijen zelfs de Tweede Kamer uit omdat ze hierover niet wilden stemmen.

Lilian Marijnissen is heel blij met het aangenomen voorstel. "Het personeelstekort in de zorg is erg groot en voor het aantrekkelijker maken van het werken in de zorg is een betere beloning zeker nodig. Naast meer zeggenschap en minder bureaucratie natuurlijk. Zorgverleners die elke dag het vuur uit de sloffen lopen verdienen meer dan een applaus."

Referendum

Foto: SP Veenendaal

In december 2018 pleitte de Staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van Johan Remkes ook voor een correctief referendum. ‘De democratie werkt niet voor iedereen even goed. De stem van niet álle burgers wordt voldoende gehoord. De bestaande politieke onvrede bij een deel van de bevolking kan leiden tot afhaken en afkeer van de democratie,’ stelde Johan Remkes. Volgens de Staatscommissie zijn referenda een goed 'ventiel' of goede 'veiligheidsklep' op het moment dat volksvertegenwoordigers dingen doen die het volk écht niet wil. Een flink steun in de rug voor het plan van de SP voor een nieuwe referendumwet.

De SP heeft een nieuwe wet ingediend om het bindend correctief referendum mogelijk te maken. Op 1 september 2020 startten de debatten in de Tweede Kamer over deze wet. Het bindend referendum is een flinke stap dichterbij doordat de Tweede Kamer voor ons voorstel voor een bindend correctief referendum heeft gestemd. Op 26 januari j.l. stemde ook de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel.
Na de verkiezingen moet het parlement nog eens stemmen over het referendum. Daarom is een grote SP belangrijk. Op 17 maart krijg jij jouw kans om te stemmen op de echte partij voor meer democratie en zeggenschap: de SP.

steun het referendum

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier