h

Laat Veenendalers meepraten over Privacybeleid

10 februari 2021

Laat Veenendalers meepraten over Privacybeleid

Foto: Jan Breur

COMMUNICATIE CRUCIAAL

Gisteravond (dinsdag 9 februari) is het Beleidskader Privacy van de gemeente besproken in de raadscommissie. Hierin staat hoe de Gemeente Veenendaal omgaat met gegevens van derden.
De SP vindt het een nuttig stuk, maar mist de betrokkenheid met de Veenendalers.

Fractievoorzitter Jan Breur reageerde op een aantal passages in het raadsvoorstel. Hierin staat onder andere dat 'participatie' bij dit voorstel niet van toepassing is. Breur: "Waarom niet? Dit gaat toch alle inwoners aan; waarom hen niet laten meedenken?"

In de kanttekening van het raadsvoorstel staat dat 'in sommige gevallen de privacy van burgers niet optimaal beschermd wordt.'
"In welk scenario zou dit van toepassing zijn," vraag Breur zich af, "en hoe wordt dit ondervangen? Bovendien is deze kanttekening reden te meer om inwoners wel mee te laten spreken over het beleid."

COMMUNICATIE

Nog los van het meespreken, vindt de SP dat er met de communicatie over dit beleid best een tandje mag worden bijgezet. Via de website wordt informatie gegeven over hoe de gemeente met persoonsgegevens omgaat. Het lijkt de SP nuttig dat inwoners die meer met de gemeente te maken hebben, bijvoorbeeld mensen in de WMO of participatiewet, meer proactief op de hoogte worden gesteld.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Landelijk toezicht wordt uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP); op gemeentelijk niveau is er de Functionaris Gegevensbeheer. De SP heeft zorgen of het toezicht van de AP wel toereikend is; hebben zij de menskracht en middelen om dit naar behoren te doen? Hierover is er op nationaal niveau volop debat gaande, mede naar aanleiding van het recente datalek bij de GGD.

Op donderdag 18 februari neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel. Het beleidskader is HIER te lezen.


ZIE OOK:

Reactie toevoegen

U bent hier