h

Extra koopzondagen?

11 mei 2021

Extra koopzondagen?

Foto: SP Veenendaal

Gemeenteraad bespreekt motie

De coronacrisis heeft ondernemers hard getroffen. Voor langere tijd mochten winkels niet of slechts beperkt open, waardoor omzetten daalden. De eigenaar van de Woonboulevard heeft daarom een brief geschreven aan de gemeenteraad; een verzoek om winkels vaker op zondag te laten openen...

...Gisteravond (maandag 10 mei) besprak de gemeenteraad dit verzoek aan de hand van een motie.

D66, Lokaal Veenendaal en enkele andere partijen hadden een motie opgesteld waarin een aanpassing in de winkeltijdenverordening werd bepleit. Er zou een extra artikel worden toegevoegd, die het College van Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid geeft om - op verzoek, bij uitzonderlijke/bijzondere omstandigheden - ontheffing te geven om op een extra zon- of feestdag open te gaan.

Standpunt SP

De SP staat genuanceerd in dit verzoek; er zijn zowel argumenten om tegen als argumenten om voor te stemmen. Fractievoorzitter Jan Breur lichtte dit toe in de gemeenteraad.

Argumenten Tegen:
  • Voor aanpassingen in de winkeltijden moet altijd aangetoond draagvlak bij zowel ondernemers als personeel zijn; is ons standpunt altijd geweest. Van die laatste groep weten we het draagvlak niet.
  • We willen stabiliteit in het beleid, dus er niet om de haverklap aan sleutelen.
Argumenten voor:
  • De coronacrisis heeft de ondernemers een behoorlijke knauw gegeven, en we willen ze graag ter dienste zijn om e.e.a. vlot te trekken.
  • Het gaat hier in de motie niet zozeer om een aanpassing van de winkeltijden, maar om het inbouwen van een soort "hardheidsclausule".

Uiteindelijk draaide het om de vraag wat er onder 'uitzonderlijke omstandigheden' moest worden verstaan. De coronacrisis, of ook nog andere dingen?
D66-Leider Youssef Boutachecourt legde uit dat het echt om de coronacrisis ging. Dat gaf voor de SP de doorslag om voor de motie te stemmen.

De uitkomst

Er was echter geen meerderheid voor de motie: ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal waren tegen.

VVD en ProVeenendaal kwamen nog wel met hun eigen motie, waarin zij vroegen om een versnelde evaluatie van de koopzondag...
...die dan volgende maand al moet worden opgeleverd!
Deze motie kreeg wel een meerderheid achter zich - al moest deze het zonder de steun van de SP doen.

SP-fractievoorzitter Jan Breur:
"Als je er halsoverkop een evaluatie uitramt, kan dat nooit de gewenste kwaliteit hebben. En ondertussen staan de ondernemers nog met lege handen. Was dan met een concreet voorstel gekomen..."

Foto: Peter van de Rovaart

Koop bij een ander niet wat ook Veenendaal jou biedt...


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier