h

Laat ondernemers en werknemers niet de dupe worden van corona-crisis

15 maart 2020

Laat ondernemers en werknemers niet de dupe worden van corona-crisis

Foto: SP Veenendaal

SP wil plannen om de economie te stimuleren

"Zodra er door het coronavirus banen verloren dreigen te gaan dan moet het kabinet mensen – werknemers en zzp’ers – helpen." Dat vindt Tweede-Kamerlid Mahir Alkaya van de SP. "En als er economische gevolgen zijn dan moeten kleine ondernemers worden beschermd." De SP wil dat het kabinet aan de slag gaat met plannen om de economie te stimuleren.

Het Veenendaalse SP-gemeenteraadslid Jan Breur is het met zijn Kamerlid eens. "Tijdens de vorige crisis verdwenen en 365.000 banen. Dat moeten we niet nog een keer willen."
De corona-crisis komt het hardst aan bij de mensen die niet thuis kunnen werken. Breur: "Thuiswerken is in deze situatie het beste, maar niet elk beroep kun je thuis uitoefenen. Als je dan ook nog zzp'er bent, een nulurencontract hebt, of tegen stukloon werkt, betekent dit een harde financiële klap. Die klap moeten we gezamenlijk opvangen; ik hoop dat het kabinet daar een plan voor heeft." 

Maatregelen

De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan. Bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om bij klachten direct thuis te blijven.

Maar de partij heeft ook zorgen. De test op het coronavirus valt onder het eigen risico. Breur: "Wanneer mensen getest moeten worden op het coronavirus dan hoort daar geen boete bij. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan mag het niet zo zijn dat mensen die het niet kunnen betalen zich niet kunnen laten testen omdat het geld kost. Wij zeggen: weg met het eigen risico en dus de boete op de test op het coronavirus."

Foto: SP Veenendaal

Corona in Veenendaal

In de afgelopen week is gebleken dat een inwoner van gemeente Veenendaal het coronavirus heeft. Het gaat om een man die op vakantie is geweest in Italië. Hij zit in thuisisolatie. De man heeft geen kinderen. 

Vanwege het coronavirus heeft de gemeenteraad van Veenendaal besloten alle vergaderingen en bijeenkomsten tot 1 april te laten vervallen. De gemeenteraad komt alleen bijeen voor noodgevallen of om onderwerpen met dringende noodzaak vanuit wet- en regelgeving te bespreken. Vooralsnog worden de onderwerpen op de agenda van maart doorgeschoven naar april.
De bijeenkomst die de SP op 23 maart in Plein Zuid organiseert, over de energietransitie, komt ook te vervallen. Ook voor het inzamelen van handtekeningen voor GFE-containers in de hoogbouw, heeft COVID-19 gevolgen. Er zal vooralsnog niet aan nieuwe flats begonnen worden.


Eerdere berichten
Informatie over Corona

Reactie toevoegen

U bent hier