h

Inspraak over windmolens en energiestrategie

9 mei 2021

Inspraak over windmolens en energiestrategie

Foto: SP Veenendaal

In Veenendaal, Renswoude en Heuvelrug

In Veenendaal, Renswoude en Overberg (gemeente Utrechtse Heuvelrug) maken verschillende mensen zich zorgen over hoge windmolens die mogelijk aan de rand van de bebouwde kom zullen verrijzen. Hiervoor zijn plannen opgesteld in de regionale energiestrategieën.
De betreffende gemeenten organiseren inspraakmogelijkheden, zodat omwonenden hun mening over de windmolens kunnen laten horen.

De SP roept iedereen op om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Wat de SP betreft, zijn windmolens een goede manier om duurzame energie op te wekken. "Maar," zegt fractievoorzitter Jan Breur, "het maakt wel verschil of een molen 30, 100 of 250 meter hoog is, hoe dicht zo'n molen bij bewoond gebied staat, en in hoeverre omwonenden inspraak hierover hebben gehad."
Dat laatste heeft tot dusver niet of nauwelijks plaatsgevonden, maar dat gaat nu veranderen.

Foto: SP Veenendaal

Veenendaal en Renswoude: inspraakavonden

Op dinsdagavond 11 mei organiseert de Gemeente Veenendaal een inspraakavond. Tijdens deze inspraakavond kunnen inwoners, organisaties en andere belanghebbenden inspreken over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Foodvalley. Het doel is het horen van opvattingen, ideeën en zorgen.
Wilt u inspreken? Meld u dan aan. Dit is noodzakelijk en kan tot dinsdag 11 mei 13.00 uur via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538. Vanwege coronamaatregelen vergadert de raad digitaal. Insprekers kunnen digitaal inspreken.

De dag daarna, op woensdag 12 mei, organiseert de Gemeente Renswoude een speciale bijeenkomst waarbij inwoners geïnformeerd worden en van zich kunnen laten horen. Aanmelden kan kan mailadres i.bremer@renswoude.nl; u ontvangt dan een link om deel te nemen.
Er is geen vast inspraakmoment georganiseerd, maar op 18 mei en 8 en 29 juni wordt over dit onderwerp gesproken in de Gemeenteraad van Renswoude. Uw schriftelijke en/of video-inspraak kunt u per mail sturen naar: m.jansen@renswoude.nl De griffie zal het naar alle partijen door sturen en het bij het agendapunt toevoegen.

Overberg (Utrechtse Heuvelrug): Enquête

Tot 12 mei kunt u een enquête invullen over de windmolens in de gemeente Overberg. Aan het einde van de enquete kunt u ook nog een gesprek aanvragen met de gemeente.
U bereikt de enquête via de volgende link:

Foto: SP Veenendaal

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier