h

Regio Foodvalley: "Stikstofplannen kabinet zeer ingrijpend..."

11 juni 2022

Regio Foodvalley: "Stikstofplannen kabinet zeer ingrijpend..."

Agrarische sector zal niet meer hetzelfde zijn

De stikstofplannen van het kabinet zijn zeer ingrijpend voor Regio Foodvalley. "De gevolgen voor de agrarische sector zijn enorm en zullen het uiterste vergen van de veerkracht van onze boeren," zegt wethouder Jan Pieter van der Schans van de gemeente Ede namens de acht gemeenten van Regio Foodvalley.

Noodzaak

De regio onderschrijft de noodzaak om de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. Het kabinet stelt nu in grote delen van Regio Foodvalley een forse vermindering van stikstofuitstoot voor; op een aantal plekken 12 procent, maar op de meeste plekken 58 procent. "Als regio hebben we het Rijk lang om duidelijkheid gevraagd. Die duidelijkheid hebben we nu deels met de voorlopige reductiedoelstellingen die de minister voorstelt. De doelstellingen zijn ontzettend hoog in ons gebied en leiden tot een agrarische sector die anders van aard en omvang zal zijn. Dit nieuws komt hard aan bij de boeren in onze regio, hun gezinnen en iedereen die betrokken is bij de sector."

Agrarische keten

"Juist in een regio waar de agrarische sector een belangrijke pijler vormt in het economisch systeem is dit zeer ingrijpend. Wij staan er pal voor dat met het herstel van het natuurlijk ecosysteem ook een gezond economisch ecosysteem behouden blijft. We praten niet alleen over boerenbedrijven, maar ook over alle werkgelegenheid die onze innovatieve foodsector direct en indirect biedt."

Begeleiding

Het kabinet heeft nog niet bepaald met welke instrumenten en maatregelen de stikstofreductie bereikt moet worden. Van der Schans: "We willen als regio alles doen wat in ons vermogen ligt om de sector te ondersteunen. Daar moet het kabinet ons de ruimte voor bieden. Er is individuele begeleiding nodig voor boeren die willen stoppen, en er is individuele begeleiding nodig voor boeren die willen doorgaan. We willen daar als Regio Foodvalley een actieve rol in spelen."

Reactie SP

De SP is blij met de rol die de Regio op zich neemt om de boeren te ondersteunen bij de omschakeling. De Veenendaalse fractievoorzitter Jan Breur: "Ik ben alleen erg benieuwd welke rol het Kabinet voor zichzelf ziet. Als het blijft bij vertellen wat de regio's moeten doen en verder de verantwoordelijkheid van zich afschuiven, is dat onacceptabel. Maar ik houd er stevig rekening mee dat dit wel het geval zal zijn."
Na de zomer is er hopelijk meer duidelijkheid over deze kwestie...

Reactie toevoegen

U bent hier