h

MOTIE: Meer moois mogelijk maken

23 november 2022

MOTIE: Meer moois mogelijk maken

Meer evenementen op zondag in 't verschiet?

Bij de behandeling van de begroting heeft de SP, mede namens D66, een motie ingediend om de beperkingen van zes buitenevenementen op zondag per jaar te schrappen. Hiermee wil de SP meer levendigheid in (het centrum van) Veenendaal mogelijk maken. Dit is goed voor het culturele klimaat en de ondernemers.

Sinds 2006 zijn er per jaar zes evenementen op zondag toegestaan.
De SP verzet zich hier al die tijd al tegen. De dag van de week waarop een evenement is toegestaan, is wat de partij betreft ondergeschikt aan aspecten als veiligheid, (geluids)overlast, milieueffecten en dergelijke.
Andere partijen zijn het hier mee eens, maar bleven de regeling door de jaren heen toch in stand houden.

Uiteindelijk is de motie niet in stemming gebracht. Dit, omdat er voor het nieuwe evenementenbeleid eerst bewoners worden geraadpleegd naar hun wensen. Nadat wethouder Dylan Lochtenberg toezegde dat het uitbreiden van het aantal evenementen op zondag daarin uitdrukkelijk een plaats krijgt, besloot SP-raadslid Jan Breur de motie niet in stemming te brengen.

Wethouder Lochtenberg erkende de inzet die de SP al zestien jaar heeft op dit onderwerp. "De toezegging die hij van mij vraagt doe ik uiteraard graag, want dat is echt een onderwerp waarmee we met de samenleving in gesprek willen, en ik ben de SP dankbaar dat ze mij die ruimte gunnen."

Reactie toevoegen

U bent hier