h

Water aan de lippen in Oost

26 november 2022

Water aan de lippen in Oost

Foto: SP Veenendaal

Een nieuwe school is dringend nodig!

De afgelopen maand stond voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen in Veenendaal Oost in het teken van actie. Het gebrek aan onderwijsruimte maakt dat de scholen zijn opgeknipt. Het nieuws dat de gewenste oplossing niet haalbaar was, bewoog hen massaal tot actie.

Foto: SP Veenendaal

In drommen bezochten ze avond op het gemeentehuis, die belegd was om over de situatie te spreken. Vorig jaar had de gemeenteraad opdracht gegeven om een schoolgebouw voor 550 leerlingen te bouwen in Groenpoort, Veenendaal Oost. Uit onderzoek bleek dat niet haalbaar te zijn, en het College van Burgemeester en Wethouders zag geen oplossing meer.

Foto: SP Veenendaal

Een week later was de politiek aan zet. Bij de raadscommissie kregen politici nog wel de nodige 'handjes' aangeboden - een ludieke actie om de urgentie van de zaak te onderstrepen, maar het was tijd om zaken te doen.
En wat de SP betreft was het helder: we hadden om een nieuwe school gevraagd; die zal er komen ook.

Foto: SP Veenendaal

De strijd eindigde uiteindelijk afgelopen donderdag (24 november) in de gemeenteraad. De ChristenUnie diende, samen met CDA, SP en anderen, een motie in om de nieuwe school als uitgangspunt te nemen. Dat kon weliswaar niet voor 550 leerlingen, maar een afgeslankte versie zou nog wel kunnen.
Lokaal Veenendaal diende een motie in om ook buiten Veenendaal Oost te kijken.
Uiteindelijk werd geen van beide moties in stemming gebracht. Wethouder Lochtenberg zegde toe om allebei de moties uit te voeren. Begin volgend jaar komt hij terug naar de gemeenteraad met zijn bevindingen. Het is te hopen dat er dan een oplossing binnen handbereik is...

Reactie toevoegen

U bent hier