h

Tussen levendigheid en leefbaarheid...

12 oktober 2023

Tussen levendigheid en leefbaarheid...

Foto: SP Veenendaal

SP zoekt balans in Evenementenbeleid

Vanavond (donderdag 12 oktober) neemt de Gemeenteraad een besluit over het evenementenbeleid. Voor de SP is daarin de balans tussen levendigheid en leefbaarheid van groot belang. In de voorbespreking in de raadscommissie vorige week gaf Tilmann van de Loo een inkijkje in deze zoektocht...

"De tekst heb ik iets aangepast na ruzie met mijn vrouw," begon Van de Loo zijn betoog. "Ik moest meer rekening houden met de mensen die vanuit geloofsovertuiging geen verruiming willen hebben op de zondag. Dit geeft aan hoe moeilijk dit onderwerp in Veenendaal ligt. Ik geef straks haar nummer," grapte hij.

Die gevoeligheid was de rode draad in zijn betoog. Hoe blij de SP ook is met de verruiming van zes naar twaalf toegestane buitenevenementen op zondag; de fractie is al sinds jaar en dag pleitbezorger om de beperking op het aantal zondagse evenementen helemaal te schrappen.
"Waarom niet gewoon vrijlaten?" vroeg Van de Loo. "Er zal echt niet elke zondag een evenement zijn."

Overlast

"Natuurlijk moet er rekening worden gehouden met alle Veenendalers, en respecteren we de mensen die op zondag naar de kerk gaan," vervolgde hij terwijl zijn betoog naar de andere zijde van de medaille bewoog. "Een evenement op de Markt moet mogelijk zijn, zonder hinder voor de Oude Kerk. De Markt is er tenslotte voor iedereen."

Eerder die avond sprak een bewoner van de naast de Markt gelegen Korenbeurs, namens zijn bewonersvereniging. Zij ervaren soms buitensporig veel overlast van evenementen die daar plaats vinden. Lawaaioverlast, zwerfafval, wildplassen, verkeershinder en soms zelfs vernielingen. En het lawaai is niet alleen tijdens de evenementen, maar ook tijdens de daaraan voorafgaande soundchecks.

Van de Loo sprak woorden van herkenning.
"Als je het hebt over de Foute Party," zei hij desgevraagd, "dat vond ik ook wel veel lawaai. Misschien dat we de Foute Party kunnen verplaatsen naar het evenemententerrein."
Hij gaf er wel bij aan dat niet ieder evenement een dergelijk caliber van geluidssterkte met zich meebrengt. "Mensen die op zondag naar een jazzfestival of een fietstourtocht willen - daar moet ook de mogelijkheid voor zijn."

oude bekende

Foto: Sietse van der Bij

Het evenementenbeleid is een onderwerp dat enorm leeft in Veenendaal. De bespreking in de raadscommissie trok vele bezoekers, waarvan er maarliefst acht gebruik maakten van hun inspraakrecht als burger. Eén van hem was een oude bekende: Jan Breur. Het oud-raadslid keerde even terug naar zijn oude arena, om af te rekenen met zijn oude nemesis...

Zijn boodschap verschilde niet van de boodschap die hij in zijn zeventien jaar als raadslid verkondigde: geef het aantal toegestane buitenevenementen op zondag vrij.

Breur: "Er zijn voldoende criteria waarop evenementen aldanniet kunnen worden toegelaten: veiligheid, milieuhinder, geluids- en andere overlast. Laat die criteria doorslaggevend zijn. De dag van de week, waarop een evenement plaatsvindt, dient geen factor te zijn."

Vervolg

Vanavond wordt het evenementenbeleid voorgelegd aan de Gemeenteraad, die er een besluit over neemt. Bij het evenementenbeleid zal SP-fractievoorzitter Sietse van der Bij een aantal voorstellen indienen om enerzijds meer mogelijk te maken, en anderzijds de overlast te beperken.
De balans tussen levendigheid en leefbaarheid...


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier