h

SOLIDARITEIT: inzet bij begroting

6 november 2023

SOLIDARITEIT: inzet bij begroting

Foto: SP Veenendaal

Van der Bij zet in op woningbouw

"Veenendaal is van iedereen, maar we blijven merken dat niet iedereen de ruimte krijgt en ervaart om het best mogelijke er van te maken in het leven. Of dat nu om geloof, achtergrond, je zijn, zoals onderdeel zijn van de LHTBIQ, het socialist zijn of juist weer heel iets anders." Met deze woorden sprak SP-fractievoorzitter Sietse van der Bij zijn zorgen uit over achterstelling, discriminatie en polarisatie in de samenleving. Hij deed dit afgelopen donderdag, 2 november, bij de behandeling van de Programmabegroting.
Tegelijkertijd toonde hij zich strijdbaar: "Wij blijven strijden voor Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Want zoals onze lokale strijdkreet is vastgesteld door wijlen Gert Worst:
Overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde!"

Bij zijn eerste begrotingsbehandeling zette hij vooral in op betaalbaar wonen. Want op dit terrein is nog het nodige te verbeteren.
Namens de SP pleitte hij voor een zelfbewoningsplicht (om vastgoedspeculatie tegen te gaan), en tegen onnodige sloop. Bovendien moeten de juiste zaken gebouwd worden. Geen luxe woningen van meer dan 4 ton, maar vooral het goedkope en betaalbare segment - daar is een nijpend tekort aan!

En zoals het een ware SP'er betaamd, vergat hij ook het Sociale Domein niet. Hij benoemde de huisvestingsnood van waardevolle instellingen zoals de Scootmobielclub en de Voedselbank. En de bestaanszekerheid van mensen in kwetsbare posities: "Een groeiende groep mensen redt het niet meer."
Maar, ondanks de zorgen vond hij toch nog de ruimte om een compliment te maken aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dat heeft, ondanks de financieel onzekere tijden, geen bezuiniging voorgesteld op het Sociale Domein. "Dat is wat ons betreft een juist signaal richting de landelijke overheid en voorkomt schade bij inwoners die niet meer goed te maken valt."

Vanavond - maandag 6 november - neemt de Gemeenteraad een besluit over de begroting en bijbehorende voorstellen.

Wordt vervolgd...


Zie ook:

Reacties

Top Sietse, succes vanavond, ik zit weer achter de telefoon voor het landelijk!

Reactie toevoegen

U bent hier