h

Afscheid na 10 jaar Wmo-forum

14 november 2017

Afscheid na 10 jaar Wmo-forum

Foto: AJ Breur

Wie in Veenendaal Cees van Hal zegt heeft het over het Wmo-forum. Dat is geen wonder, want Cees is daarvan jarenlang de voorzitter geweest en heeft in die tijd in belangrijke mate bijgedragen aan wat het forum nu is: enerzijds adviesorgaan voor de gemeente en anderzijds behartiger van de belangen en rechten van burgers, die op de Wmo zijn aangewezen. Helaas gaan die twee rollen niet altijd automatisch samen. Maar na 10 jaar is een einde gekomen en neemt Cees afscheid.

Ter gelegenheid van het afscheid van Cees als voorzitter van het Wmo-forum en van Arie van der Staaij als voorzitter van de regionale cliëntenraad had de gemeente op 8 november voor de beide heren in de raadszaal een afscheidssymposium georganiseerd over vernieuwende ideeën, waarmee adviesraden hun rol nog beter zullen kunnen vervullen.

Na de opening door wethouder Hollander kreeg als eerste spreker Daan de Bruijn (van adviesbureau Movisie) het woord. Hij vertelde, dat door de participatiesamenleving een vernieuwing van advisering aan het ontstaan is. Hij vertelde over de vernieuwende aanpak van de participatie in een aantal gemeenten (Amersfoort, Zeist en Someren) en daarbij benadrukte hij, dat het goed is om niet klakkeloos een model uit een andere gemeente over te nemen, maar goed na te denken over wat je wilt en hoe je het wilt en kunt voordat je als gemeente met deze vernieuwingen aan de slag gaat.

Na hem kreeg Mirjam Sterk van MEE.nl het woord. Zij benadrukte, dat meedoen een mensenrecht is, maar dat er daarbij nog heel wat problemen te overwinnen zijn. Daarbij moet je denken aan onvoldoende deskundigheid bij de gesprekken, aan te weinig aandacht voor mantelzorgers, aan onvoldoende hulp voor jongeren en aan de groep mensen, die helemaal niet bereikt wordt. Doordat dit allemaal nog onvoldoende is komt de benodigde solidariteit onder druk te staan.

Als derde en laatste spreker was het woord aan Wilma de Buck van ‘Omzien naar elkaar’. Zij benadrukte, dat zeggenschap meebracht, dat je zorg in eigen hand had en dat je omzag naar elkaar. Door de grote veranderingen, die zich momenteel voltrekken, is dat niet meer gewaarborgd en we zien daardoor een aantal ontwikkelingen: leven in verschillende werelden, groeiend wantrouwen (in banken, politici en ambtenaren), een groeiende kloof zelfs tussen bewoners en politiek en een groeiende groep bewoners, die het heft dan maar in eigen hand nemen (toename van allerlei coöperaties). We moeten terug van het systeem naar de bedoeling van regelgeving. Hierbij is van belang wat Gandhi ooit zei: “Wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij”.

Foto: AJ Breur

Tot slot sprak wethouder Overduin een woord van waardering en dank uit aan Cees van Hal en overhandigde hem -als dank voor het onnoemelijk vele werk, dat Cees voor Veenendaal en haar inwoners gedaan heeft- een sculptuur, die vast een mooi plekje in zijn (werk-)kamer thuis zal krijgen. Ook Arie van der Staaij ontving alvast zo’n kunstwerk hoewel hij nog tot eind december in functie is en dan pas echt afscheid neemt.

Na afloop was er beneden nog een afscheidsreceptie, waar veel mensen nog afscheid namen en Cees bedankten voor zijn tomeloze inzet. Uiteraard waren ook daar weer een aantal sprekers: opnieuw wethouder Overduin namens het college, Arjan Koerts namens de gemeenteraad en Henk van de Brand namens de leden van het Wmo-forum. Uiteraard heb ik namens alle SP-ers in Veenendaal Cees hartelijk dank gezegd voor de nuttige en prettige samenwerking en hem veel goeds voor de komende jaren toegewenst.

Het Wmo-forum moet het voortaan zonder Cees van Hal doen. Wie de nieuwe trekker van die kar wordt is nog onduidelijk: er wordt nog naar een opvolger gezocht.

Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier