h

Ondermijning

16 januari 2018

Ondermijning

Foto: Dylan Lochtenberg / Twitter

Op donderdag 11 januari was 'ondermijning' één van de onderwerpen, waaraan tijdens de beeldvormende avond van de gemeenteraad aandacht werd geschonken. Hiervoor was de heer Pieter Tops uitgenodigd, een hoogleraar, die met zijn boek 'De achterkant van Nederland' veel heeft bijgedragen aan het herkennen en erkennen van het probleem.

Ondermijning is het woord, waarmee de negatieve invloed van de criminaliteit op de samenleving wordt aangeduid. En daarbij gaat het niet alleen om drugs, maar ook om mensenhandel, witwassen van geld, etc.
Tot voor kort dachten we, dat door het optreden van politie en justitie de criminaliteit een randverschijnsel in onze samenleving was. Maar inmiddels is dit toch een wat al te eenvoudige kijk op de problematiek geweest te zijn. De invloed van de georganiseerde criminaliteit op onze samenleving is negatief, omdat het geleidelijk aan de normen en waarden aantast en daarmee de samenleving zelf. Oorzaak is waarschijnlijk de steeds belangrijker rol van geld en de toenemende druk om je eigen broek op te houden, waardoor de mogelijkheden, die de criminaliteit biedt om ‘snel geld’ te verdienen erg verleidelijk zijn voor juist de zwakkeren in onze samenleving. Samen met een te toegevende overheid, die de burger in de kou laat staan als zij iets willen melden waarvan zij denken, dat het niet helemaal in de haak is, en het probleem ontstaat en groeit steeds verder. De vraag is nu hoe we dit tij gaan keren. Dat is niet alleen een taak voor Justitie en politie, maar ook voor gemeenten, bedrijven en gewone burgers.

In een helder betoog vertelde Pieter Tops, dat inmiddels duidelijk is, dat niet alleen de gemeenten in Brabant met deze problemen worstelen, maar alle gemeenten in Nederland. En bestrijding is niet simpel, want het is dus voor een groot deel een mentaliteitskwestie, en die verander je alleen met heel veel moeite en het gaat veel tijd kosten. Om meer gericht met de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit aan de slag te gaan heeft de gemeenteraad in Veenendaal al een flink extra bedrag vrijgemaakt. Daarmee is het pleit niet beslecht. Want het is een verandering, die iedereen moet willen en waaraan ook ieder lid van de samenleving zijn of haar steentje moet bijdragen.

Tot slot had Pieter Tops nog één belangrijke waarschuwing: wat je ook doet, het gaat zeker niet lukken als niet 'de elite' het goede voorbeeld geeft. En dat woord elite moet je breed zien: dat zijn niet alleen de mensen met onfatsoenlijk hoge inkomens, maar ook politici, ambtenaren en leidinggevenden van alle organisaties. Zij allen moeten nu toch echt eens serieus werk gaan maken van het begrip 'integriteit'.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier