h

Avond over het Europese Parlement

16 mei 2019

Avond over het Europese Parlement

Foto: AJ Breur

Met nog tien dagen te gaan tot aan de verkiezingen organiseerde de SP in buurthuis De Driehoek aan het Zuiderkruis een avond over het Europese Parlement. Gastspreekster was Anne-Marie Mineur, die vanaf 2014 namens de SP zitting heeft in dat parlement.

Om even over half acht opende schaduwraadslid Sietse van der Bij de avond en heette alle aanwezigen welkom. In zijn openingswoord vertelde hij over het recente bezoek aan “Brussel”, dat hij in het kader van zijn opleiding had gemaakt. Hij wees er daarbij op, dat de invloed van “Brussel” heel ver reikt en via de zgn. ‘notificatierichtlijn’ zelfs bijna de zelfstandige besluitvorming door gemeenten bemoeilijkte en vertraagde. Gelukkig kon dat dreigend onheil nog worden afgewend.

Na het SP-undercoverfilmpje, waarin de schandalige praktijken ten aanzien van arbeidsmigranten aan het licht worden gebracht, kreeg Anne-Marie het woord. Zij vertelde, dat de EU drie organen kent: het Europese Parlement (EP), de Europese Commissie (EC) en de Europese Raad (ER). Daarbij is het zo, dat het EP niet dezelfde rechten heeft als het Nederlandse parlement: het EP mag mag wel wetsvoorstellen goed- of afkeuren, maar mag niet zelf met wetsvoorstellen komen. Dat is een taak voor de EC. Dat betekent dus dat het EP minder macht en invloed heeft dan ons parlement. Maar het betekent ook een bedreiging van de democratie, want het de leden van het EP zijn echte volksvertegenwoordigers en moeten daardoor goed weten wat er onder hun achterbannen leeft. De EC staat veel verder van de kiezers af en heeft die kennis van wat onder het volk leeft vaak niet en houdt er ook vaak geen rekening mee.

Foto: onbekend / onbekend

Het EP wordt gevormd door 751 leden, die (nu nog) afkomstig zijn uit 28 landen. De Nederlandse afvaardiging in het EP is maar klein: 26 volksvertegenwoordigers, waarvan er 2 van de SP zijn (Dennis de Jong en Anne-Marie Mineur). Duitsland heeft de grootste vertegenwoordiging (96) en landen als Malta en Cyprus de kleinste (6).
Al die 751 leden maken deel uit van een van de acht ‘politieke families’ (partijen met redelijk overeenkomende denkbeelden) in het EP. De SP maakt samen met onder meer Die Linke, Podemos, Syriza en de Partij van de Dieren deel uit van de familie ‘Verenigd Links’ of GUE/NGL. De twee grootste families in het EP zijn de EVP met 216 leden (waaronder die van het CDA) en S&D, waar de PvdA deel uitmaakt, met 185 leden. Samen maakten die twee in de afgelopen jaren de dienst uit, maar de prognoses voor het nieuwe EP geven aan, dat die situatie na 23 mei wel eens zou kunnen eindigen. Dit maakt “Brussel” wel zenuwachtig.

Behalve in een familie zit iedere Europarlementariër ook nog in een of meer van de 22 commissies, waarin een bepaald thema wordt voorbereid en besproken. Anne-Marie maakte deel uit van de commissie voor Internationale Handel (INTA), waarin de handelsverdragen CETA (met Canada) en TTIP (met USA) op de agenda stonden en ook van de commissie voor Mensenrechten (DROI) en de commissie voor verzoekschriften (PETI).
In de afgelopen jaren waren de SP-speerpunten: Consumentenbescherming, Transparantie, LHBTI/Godsdienstvrijheid, Vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA, etc.), Arbitrage (ISDS), VN-verdrag voor mensenrechten en het bedrijfsleven en Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De SP-successen in die periode waren: Rechtsbijstand overal in de Europese Unie, Europarlementariërs moeten al hun uitgaven verantwoorden, EU-klokkenluiders worden beschermd, Nationale parlementen mogen meebeslissen over CETA, Lobbyactiviteiten rondom de klimaatconferentie van Parijs zijn transparant gemaakt en Toezicht op naleving van de afspraken over arbeidsomstandigheden op Sri Lanka is verbeterd.

Op 23 mei kunnen we gaan stemmen voor een nieuw EP. Waarom is dat van belang?
In de jaren voor ons zagen we de opkomst geleidelijk dalen van 58% in 1979 naar 37% in 2014. En dat is niet goed, want de verkiezingen zijn het moment, waarop de kiezer kan laten weten wat hij ervan vindt en als bijna 2/3 van hen thuis blijft, dan weten de volksvertegenwoordigers minder goed wat hun achterban belangrijk vindt en wat juist helemaal niet. Want van de mensen, die wel gaan stemmen, weten zij allang wat die willen, omdat die mensen altijd al gaan stemmen.
Bovendien: het is echt waar, dat iedere stem telt! In de afgelopen jaren is het een paar keer voorgekomen, dat goede voorstellen in het EP met een paar stemmen verschil werden verworpen. Een grotere opkomst bij de EP-verkiezingen had dan zeker tot andere uitkomsten geleid.
Een stem op de SP betekent ook, dat je zeker weet dat geanalyseerd wordt wie er beter wordt van een wet of voorstel; vaak blijkt dat niet de burger, maar het bedrijfsleven. Veel partijen analyseren dat kennelijk niet en stemmen gewoon in met die voorstellen.
Maar bedenk steeds wel: de macht en invloed van de EU is groter en dichterbij dan iedereen altijd denkt of wil denken. Wees dus kritisch en laat je mening horen!

Na de pauze was er uiteraard nog de gelegenheid voor vragen en discussie. Hiervan werd flink gebruik gemaakt. Het ging over de invloed van Europa op de gemeente, over de voor en nadelen van een Europees leger i.p.v. de NAVO, over de gehouden raadgevende referenda en waarom daarbij niet beter naar de inwoners geluisterd werd en over de verkiezingsleus, dat “Brussel” niet de baas moet zijn. In Europa is het ‘Amerikaanse model’ niet te gebruiken omdat daarbij geen rekening gehouden wordt met de veelheid van volkeren, ieder met hun eigen geschiedenis, eigen tradities, etc. Juist dat maakt, dat Europa veel complexer is dan de Verenigde Staten van Amerika.

Foto: AJ Breur

De avond werd weer afgesloten door Sietse van der Bij, die Anne-Marie bedankte voor de leuke en leerzame avond, haar alvast feliciteerde met haar verjaardag (op 14/5) en haar als dank een mooi kistje met ons heerlijke Gilbertbier overhandigde. Daarna bedankte hij de aanwezigen voor hun komst en wenste hen wel thuis toe.

Wanneer je op 23 mei wel wilt gaan stemmen, maar je weet nog niet goed wat, dan kunnen de onderstaande sites je misschien helpen:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier