h

Straks weer stemmen!?

3 februari 2021

Straks weer stemmen!?

Foto: Baukje Hiemstra

Woensdag 17 maart zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vanaf nu is dat nog maar zo’n 40 dagen en dus wordt het wel tijd om hier eens goed over te gaan nadenken: ga ik wel stemmen en zo ja, op welke partij ga ik dan stemmen en waarom? Zowel wanneer je vindt, dat alles wel goed gaat, als wanneer je vindt, dat de regering er maar een potje van gemaakt heeft, zijn dat belangrijke vragen. Graag wil ik bij deze vragen eens even stil staan.

Wel of niet stemmen?

Allereerst de vraag of je wel of niet gaat stemmen. Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 was er een opkomst van 81,9%. Dat betekent, dat van iedere 100 mensen, die mochten stemmen, er 18 niet geweest zijn. Of  -anders gezegd-   van de ruim 12 miljoen Nederlanders, die mochten stemmen, zijn er meer dan 2,3 miljoen niet komen opdagen! Uit onderzoek weten we, dat de niet-stemmers vaak mensen zijn, die door de politiek teleurgesteld zijn.

En dat is jammer, want iedere stem telt. Dat weten wij hier in Veenendaal maar al te goed, want als de PvdA bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen maar 1 stem minder had gekregen, dan had die partij nu niet eens in de gemeenteraad gezeten! 

Zo extreem duidelijk is het natuurlijk meestal niet. Maar de verkiezingsuitslag zou heel anders geweest zijn als al die 2,3 miljoen stemmen wél waren uitgebracht. Met een beetje rekenwerk kan je vaststellen, dat zij samen goed geweest zouden zijn voor ongeveer 27 zetels! En omdat het teleurgestelde kiezers zijn is het niet erg aannemelijk, dat zij gestemd zouden hebben op één van de coalitiepartijen (VVD, CDA, CU en D66): er was dan niet dit kabinet Rutte-3 geweest en er zou dus ook een ander beleid gevoerd zijn. 

Als je erover denkt om op 17 maart thuis te blijven en niet te stemmen, bedenk dan, dat jouw kleine beetje invloed op het regeringsbeleid verloren gaat en dat het dan met Nederland anders gaat dan jij zou willen. Want heel veel andere mensen gaan wel stemmen en daardoor kan alles een andere kant op gaan, dan jij wilt. Zo kan alles juist nog slechter in plaats van beter worden! En omdat jij dan niet bent gaan stemmen is dat ook een beetje jouw schuld. Kortom: neem je verantwoordelijkheid, grijp je kans en ga stemmen!!!

Stemmen op wie dan?

En dan komt de vraag: waar ga ik dan op stemmen? Immers, jouw stem telt mee in wat er straks gaat gebeuren. Maar ja, welke partij moet je dan kiezen? In Nederland zijn er, geloof ik, meer dan 80 verschillende en allemaal beloven ze je in hun verkiezingsprogramma gouden bergen. En ook de mondelinge beloften, die ons via de media bereiken, zijn allemaal geweldig. Maar ja, papier is gewillig en wat gezegd wordt is ook gauw weer vergeten.

Gelukkig zijn er op het internet allemaal hulpmiddelen te vinden, die kunnen helpen bij het maken van je keuze. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Stemwijzer of het Kieskompas, die je helpen met het kiezen tussen al die verkiezingsbeloften. Deze beide stemhulpen zijn vanaf ongeveer medio februari te raadplegen.

Beter is het om te kijken naar waar partijen in de afgelopen tijd echt voor stonden. Hebben zij gedaan wat zij hebben beloofd? Doen zij zoals het naar jouw idee moet? Ben jij wel zo tevreden over het beleid in de afgelopen jaren? Denk maar eens aan het woningtekort, aan de niet-stijgende inkomens en de wel-stijgende winsten, aan de toeslagenaffaire, aan het pensioenakkoord, aan de onderbetaalde zorgmedewerkers, agenten en onderwijzers (waarvan we er bovendien te weinig hebben), enzovoort.

Bij het op die manier naar politieke partijen kijken helpen de Stemwijzer en het Kieskompas niet, maar gelukkig zijn daarvoor weer andere websites. Ik noem hier de Stemchecker van de Volkskrant, Slimmer kiezen en Partijgedrag. Bij al deze drie websites is het mogelijk om te kijken of jouw eigen mening klopt met wat een partij echt gestemd heeft in de Tweede Kamer. Aan deze websites geef ikzelf dus de voorkeur, want ze maken alle drie duidelijk of jouw eigen ideeën wel kloppen met wat een politieke partij in de Tweede Kamer echt probeert te bereiken. Dat is beter dan kiezen uit allemaal (te) mooie beloften. Geen woorden maar daden tellen dus!

Goede crisismanager?

Als je de prognoses moet geloven, dan kiezen veel mensen nu voor de VVD omdat zij ons land zo geweldig door de coronacrisis leiden. Dat is natuurlijk een slecht argument. 

In de eerste plaats is het zo, dat er op dat regeringsbeleid veel wordt gemopperd en we daar helemaal niet zo tevreden over zijn.
Maar bovendien weten we helemaal niet, hoe andere partijen het gedaan zouden hebben als die toevallig op dit moment in de regering gezeten hadden. De regering stelt het coronabeleid vast op basis van adviezen van het OMT en van andere deskundigen. Een andere regering zou op grond van diezelfde adviezen misschien wel een veel duidelijker, consequenter en begrijpelijker beleid gevoerd hebben en misschien waren de resultaten dan ook wel veel beter geweest. Nee, het huidige coronabeleid van de regeringspartijen zou ik niet meewegen bij het bepalen op welke partij ik op 17 maart ga stemmen!

Samengevat tot slot mijn drie tips voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer:

  1. Laat je stem niet verloren gaan: ga dus stemmen!
  2. Bij het kiezen: kijk niet naar de beloften, maar naar het stemgedrag van partijen!
  3. Weeg niet het coronabeleid van het afgelopen jaar mee in je keuze!

Links naar de genoemde websites:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier