h

Schriftelijke vragen

25 maart 2021

Schriftelijke vragen

Ondergrondse papiercontainers

Geacht college,

In de loop van 2020 zijn wij geïnformeerd over de ondergrondse papierinzameling bij de hoogbouw. Daarbij hebt u een kaartje verstrekt, waarop alle locaties aangegeven waren waarop die inzamelpunten gerealiseerd waren of zouden gaan worden. Wij hebben geconstateerd, dat gelukkig inmiddels alle op de kaart aangegeven punten gerealiseerd en in gebruik genomen zijn. Voor bewoners uit onze hoogbouw betekent een dergelijke voorziening, dat zij hun papierafval op een wijze kwijt kunnen, die vergelijkbaar is met bewoners van laagbouw: gescheiden en niet via de dure voorziening 'restafval'. Als fractie zijn wij hier heel blij mee! 

Echter, bij het bestuderen en controleren van de lijst vielen ons een paar dingen op, waarop nog aanvullende actie ondernomen kan en moet worden om inwoners, die in hoogbouw wonen, qua kosten en qua comfort gelijke mogelijkheden te bieden om hun papierafval in te leveren. Dat betreft:
a) in heel Veenendaal West is maar 1 ondergrondse papiercontainer (bij de Rederijkers) terwijl er best meer hoogbouw is;
b) in het hele Rembrandtpark staat maar 1 ondergrondse papiercontainer terwijl er meerdere flats staan. Hetzelfde zien wij aan het Zuiderkruis en het Jan Roeckplantsoen. Dat is erg weinig en bewoners moeten dan wel ver met hun papier slepen om het kwijt te raken.
c) bij de meeste kleinere appartementengebouwen (veelal VvE’s en seniorenflats) zoals bij voorbeeld aan ’t Kofschip zijn helemaal geen ondergrondse papiercontainers.
d) ook bij o.a. een nieuwe flat als die aan de Melmseweg is geen ondergrondse papiercontainer en moeten de bewoners zelf containers huren om hun papierafval kwijt te raken.
e) in heel Veenendaal Oost zijn geen ondergrondse papiercontainers.
f) een zorgvuldige inspectie levert wellicht behalve de hierboven genoemde witte plekken nog wel meer omissies op.

Op grond van bovenstaande constateringen hebben wij voor u de volgende vragen:

  1. Zijn er (vooraf of later) bepaalde criteria opgesteld waaraan een ondergronds inleverpunt moet voldoen? Wij denken bijvoorbeeld aan een maximale afstand van het inzamelpunt tot aan de voordeur van een gebruiker of aan het minimale en/of maximale aantal appartementen, waarvoor één inzamelpunt gerealiseerd wordt, maar meer criteria zijn denkbaar.
  2. Kan er geconstateerd worden, dat in de hierboven onder b) genoemde locaties meer papier in het restafval zit naarmate een flat verder van het papierinzamelpunt verwijderd is?
  3. Is het college met ons van mening, dat er zoveel mogelijk naar gestreefd moet worden om inwoners van Veenendaal gelijk te behandelen en hen dus ook gelijke faciliteiten tegen gelijke kosten te bieden?
  4. Is het college voornemens om in het komende jaar ook op de geconstateerde witte plekken alsnog ondergrondse papierinzamelpunten te realiseren?

Wij kijken uit naar uw spoedige en gemotiveerde beantwoording van onze vragen.

Jan Breur
SP Veenendaal

Reacties

Zo'n 5 jaar geleden heb ik gratis een papierkliko aangevraagd bij ACV voor de hoogbouw (Veenendaal-Oost). Lijkt me dat dit nog steeds kan. Al die ondergrondse containers op straat zijn wel erg duur en kosten ruimte.

Goed zo Jan,
willen de mensen geen papiercontainer, of hebben ze geen papier?
Wel veel nee nee stickers op de brievenbussen daar! Maar een papiercontainer bij de winkels zou niet misstaan toch?

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier