h

Verslonst Veenendaal?!

31 januari 2020

Verslonst Veenendaal?!

Foto: SP Veenendaal

Terwijl de gemeenten in Nederland strijd leveren tegen de heffing van de BTW tarieven voor gescheiden afval, heeft de gemeente Veenendaal besloten om per 1 september 2020 de tarieven voor het afvalinzameling te verhogen. De tariefkorting bij de hoogbouw gaat er af. Per 1 september betaalt men voor een storting van 60 liter geen €1,65, maar €2,11.

Ten opzichte van de bewoners in de laagbouw is dit erg onrechtvaardig. In de laagbouw is men in staat alles keurig te scheiden, zonder dat men daar in huis al te veel problemen bij ondervindt. En betaalt men alleen voor de kliko met restafval die aan de weg gezet wordt.
Bewoners van de hoogbouw daarentegen moeten hun afval tijdelijk in huis opslaan en kunnen veel moeilijker scheiden. Dit is een ongelijke behandeling van haar inwoners door de gemeente.

Daarom heeft de gemeente bedacht om ook voor de hoogbouw containers voor GF+E afval te plaatsen. GF+E staat voor Groente, Fruit en Etensresten. Echter daar zijn voorwaarden aan verbonden. Het geldt voorlopig alleen voor de appartementengebouwen met meer dan 20 wooneenheden. En van deze appartementengebouwen moet tenminste de helft van de bewoners meedoen. Omdat niet elk gebouw een bewonerscommissie heeft, komt het initiatief dan bij een willekeurige bewoner te liggen. De SP helpt graag en heeft afgelopen donderdag in het gebouw aan het Zuiderkruis meegeholpen de handtekeningen te verzamelen.

Tijdens deze actie hebben we verscheidene verhalen gehoord over de ergernis over zwerfvuil.
Sinds de invoering van DIFTAR (gedifferentieerd tarief, d.w.z. hoe meer restafval je hebt, hoe meer je betaalt) slaat de vervuiling toe. Mensen zetten hun afval naast de container i.p.v. erin want dat kost immers geld! Een van de bewoners zag met de komst van een GF+E container alleen maar een gelegenheid extra om het vuil naast de containers te plaatsen. Een ander veronderstelde dat door de gratis storting in de GF+E containers het scheiden wel afgelopen zou zijn: het restafval zou dan ook wel in de groencontainer belanden!

Ja, Veenendaal verslonst. En de gemeente Veenendaal helpt daar flink aan mee. Niet alleen met het DIFTAR-systeem. Ook anders: de afvalslang is weggehaald, blikvangers zijn uit het straatbeeld verdwenen en de openingen van de straatprullenbakkenzijn verkleind…
En het kost me wat om die strijd tegen de verslonzing aan te gaan.
En elke keer als er vuil bij een container geplaatst wordt, komt een speciale eenheid het weghalen.
Logisch dat de tarieven omhoog moeten.

Ik zou zeggen gemeente: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Stop DIFTAR! Stop de Verslonzing!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier