h

Samenvatting verkiezingsprogramma 4

21 oktober 2023

Samenvatting verkiezingsprogramma 4

Nu de mensen

Hoofdstuk 3 Een schoon land

De opwarming van het klimaat is een grote bedreiging voor mensen, dieren en planten. Die opwarming is het gevolg van de manier, waarop wij onze grondstoffen gebruiken voor de industrie en het vervoer.
Hoewel wij als consumenten natuurlijk ook wel onze bijdrage kunnen leveren om de klimaatverwarming tegen te gaan, vinden we als SP dat vooral de vervuilers moeten betalen!

Zo zijn twintig multinationals wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom komt er een CO2-heffing voor vervuilende bedrijven, zonder ontheffingen. En grootverbruikers zullen fors meer aan energiebelasting betalen.
Voor de MKB en voor de huishoudens gaat deze belasting juist omlaag.
Subsidies aan fossiele energiebedrijven zetten we zo snel mogelijk stil. En voor die subsidies willen we in ieder geval zeggenschap terug. Wij streven er naar om de energievoorziening weer in eigen hand te krijgen. Zo krijgen de grip weer terug op de energietransitie en op de prijzen.
Wij stoppen de bio-industrie, die voor de export produceert. We steunen de boeren, die diervriendelijk en duurzaam produceren. De voedselproductie is zoveel mogelijk bestemd voor eigen land en buurlanden.

Door de voortdurende verdere verschraling van het openbaar vervoer zijn mensen op het platteland steeds meer afhankelijk van de auto. De SP vindt goed openbaar vervoer met reguliere diensten ook voor het platteland een must.
Om dit voor elkaar te krijgen wil de SP wil het openbaar busvervoer weer terug in handen van de provincies en willen we ook de kaartjes goedkoper maken. Voor jongeren onder 12 jaar en 65-plussers willen we het busvervoer zelfs gratis.
Ook stoppen we met de concurrentie op het spoor.

In 2035 moeten alle nieuwe auto’s emissievrij zijn. Autorijden moet schoner worden, niet duurder. Dus willen wij geen rekeningrijden.
Vliegen kan schoner door onder anderen het elektrisch taxiën en het gebruik van synthetische kerosine te verplichten en het aantal vluchten te verlagen. Vliegveld Lelystad gaat niet open en er komen geen nieuwe aanvliegroutes voor Schiphol.

Wil je meer weten over een schoon land? Lees hoofdstuk 3 van ons verkiezingsprogramma.
Je vindt het programma HIER.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier