h

Samenv. verkiezingsprogramma 10

3 november 2023

Samenv. verkiezingsprogramma 10

Nu de mensen

Hoofdstuk 9, Een solidair land.

Solidariteit is een van de kernwaarde van de SP. Volgens van Dale betekent solidariteit: bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. De laatste veertig jaren is het individualisme hand over hand toegenomen.
Het wordt tijd dat we een halt toeroepen aan dit individualisme en dat we weer het gevoel van verbondenheid met elkaar omarmen.

Wij bestrijden daarom elke vorm van discriminatie op basis van kleur, sekse, religie, geaardheid, werk of wat dan ook. Bedrijven die discrimineren veroordelen we. Zij verliezen subsidies en komen niet in aanmerking van overheidsopdrachten.
Arbeidsvergunningen worden alleen verleend op voorwaarde van goede huisvesting van de arbeidsmigranten.
Ook bestrijden we de dat etnische en culturele groepen gescheiden leven in de buurt en op school.

Om goed in onze maatschappij mee te kunnen doen willen we dat statushouders en migranten van de overheid goed onderwijs krijgen.
Extreme groeperingen en haatzaaiers weren we uit ons land.
Artikel 23 gaat over de vrijheid om een school te stichten. Vaak worden hiermee leerlingen uitgesloten. Geloofs- of levensovertuiging mag geen rol spelen bij de aanname van een leerling.
Ieder kind moet volgens de Nederlandse waarden en rechten en plichten onderwijs krijgen.

We steunen de landen die vluchtelingen in de regio opnemen. Als dat niet kan in de eigen regio, nemen we ze op in de EU tot ze veilig kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Alle lidstaten moeten hieraan een bijdrage leveren.
In ons land moet elke gemeente naar draagkracht vluchtelingen opnemen. Vluchtelingen die overlast veroorzaken of orde verstoren worden zo snel mogelijk teruggestuurd naar het land van herkomst. Mensen die asiel aanvragen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen of ze mogen blijven.

Dit is een greep uit onze paragraaf over een solidair land.
Beter is om het hele hoofdstuk te lezen. Klik daarvoor hier.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier