h

Blog Baukje Hiemstra

18 november 2015

Oormerk Zorggeld

Foto: Baukje Hiemstra / SP Veenendaal

Vorige week, tijdens het Novemberdebat, klonk er een golf van verontwaardiging door de zaal toen ter sprake kwam dat vorig jaar het overgebleven geld van de WMO gebuikt is om de verliezen van de parkeergarages mee te dekken. Zorggeld werd parkeergeld. En dat terwijl er vaak niet de beloofde zorg op maat geleverd is.

Ook in de afgelopen raadsvergadering kwam een voorstel om geld uit het sociale domein te gebruiken voor het oppimpen van het winkelcentrum.
Als SP Veenendaal vinden we dat we dit niet mogen laten gebeuren. Geld voor de zorg is geoormerkt en moet voor de zorg bestemd blijven.

Lees verder
16 november 2015

Leuzen - XL

leuze nr. 40

EEN GOED LEIDER MAAKT ZICH ONDERGESCHIKT AAN HOGERE BELANGEN.

(naar Frans Muller, topman Delhaize)


Lees verder
13 november 2015

EERLIJK WAAR

Op de hoek passage / Tuinstraat is een nieuwe winkel: Eerlijk Waar!!
De winkel is ontstaan vanuit initiatief van Wim Bakker, zijn vrouw Mieke Postma en een groot aantal vrijwilligers. Wim Bakker  is één van de motoren achter Veenendaal Fairtrade  gemeente, waar de Wereldwinkel Veenendaal  de opdracht voor heeft gekregen van de gemeente Veenendaal.

Lees verder
9 november 2015

Leuzen - XXXIX

Foto: Baukje Hiemstra

Leuze nr. 39

DE AMERIKAANSE DROOM IS DOOD

(Robert Putnam. Amerikaans politicoloog)


Lees verder
2 november 2015

Leuzen - XXXVIII

LEUS 38

Wie rijk sterft, sterft eerloos.

Andrew Carnegie 1835- 1919

Andrew Carnegie is één van dé voorbeelden van de Amerikaanse droom. In 1848 vertrok de berooide familie Carnegie vanuit Schotland naar Amerika. Als dertienjarige jongen wordt Andrew daar een hulpje in de katoenspinnerijen. Uiteindelijk eindigt Andrew Carnegie als de grootste staalmagnaat van Amerika. Als hij zijn bedrijf verkoopt is hij één van de rijkste mensen van de wereld.

Lees verder
2 november 2015

Actief in het Dorp

Foto: Baukje Hiemstra

Dit weekend zijn we weer in het centrum actief geweest.  Met de ZO plus krant in de hand, vertelden we de mensen over het alternatieve zorgplan vanRenske Leijten: de gemeentelijke basisverzekering.

Lees verder
27 oktober 2015

Uitspraak Algemene Ledenvergadering, 26 oktober; mbt vertrek Jaap Pottjewijd

Hieronder de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal, bijeen op 26 oktober, zoals verwoord in een brief aan Jaap Pottjewijd.


Veenendaal, 26-10-2015

Geachte heer Pottjewijd,

Op de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal van 26 oktober jl. hebben het bestuur en de fractie toelichting gegeven aan de leden, over de breuk met u, het raadslid dhr H.J. Pottjewijd.

Lees verder
27 oktober 2015

Toespraak afdelingsvoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Hieronder de toespraak van de afdelingsvoorzitter, zoals voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober jongstleden.


In de mediaberichten over het geschil tussen SP Veenendaal en Jaap Pottjewijd is meerdere malen de indruk gewekt als is de SP een gesloten familieclan, waarin geen ruimte is voor anderen. Ik wil dit hier graag ontkrachten.

Lees verder
26 oktober 2015

Leuzen - XXXVII

Foto: NOS / nos.nl

Leus nr. 37:

GRAAIEN IS ZO ORDINAIR!!!!!!

Naar aanleiding van de laatste drie dolle dwaze dagen van de Bijenkorf stond deze kop in de krant. Voor mij had deze kop ook boven het artikel over Hubert Möllenkamp kunnen staan.

Lees verder
19 oktober 2015

Leuzen - XXXVI


VOOR EEN DEMOCRATIE IS EEN
PARLEMENT VAN BELANG,
MAAR DE JOURNALISTIEK IS NOG VEEL BELANGRIJKER.


Afgelopen vrijdag vierden we het tweehonderd jarig bestaan van onze democratie. Dezelfde week las
ik in de krant dat besturen bijna onmogelijk geworden is. Twaalf burgemeesters stapten op en er ontstaat een enorme versplintering in de politieke partijen.
Oud-minister Remkes gaf aan dat er sprake is van enorme kippendrift in de lokale politiek, met als gevolg
polarisatie in plaats van een probleemoplossende houding.
Marc Chavannes gaf afgelopen zaterdag in zijn laatste artikel voor het NRC een analyse van onze democratie en een richting hoe het anders kan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier