h

Wil het echte #CDA even opstaan?

13 november 2016

Wil het echte #CDA even opstaan?

Eerder deze week schreef ik een analyse over de winst van Trump, of lievergezegd het zelfgeorganiseerde verlies van Clinton en de DNC. Aan het einde van dit stuk richtte ik mij tot establishmentpartijen D66 en PvdA - voor wie in deze geschiedenis een waardevolle les ligt besloten. Een waarschuwing, zo u wilt.

Het CDA lijkt de les al eerder te hebben opgepikt; zo rond de tijd dat Sybrand Buma het stokje van Maxime Verhagen overnam. Bij tijd en wijle hoor ik 'Sieb Buum' iets zeggen, waaruit blijkt dat hij het snapt...

Zo ook op het CDA-congres, alwaar van hem de volgende woorden mochten worden opgetekend:

"Zekerheden verdwijnen door globalisering. En de samenleving staat onder druk door de individualisering. Het is het verkeerde liberale idee, dat we er allemaal beter van worden, als iedereen maar het beste voor zichzelf kiest."
Sybrand van Haersma-Buma (Bron: De Volkskrant)

Kijk! Goed bezig, Buma, zou ik zeggen. Welkom in ons kamp; het kamp van de gewone mensen.

Zou hij misschien ook iets zinnigs te zeggen hebben over het Oekraïne-referendum? Het kabinet en een aantal gelijkgestemde oppositiepartijen - waaronder het CDA - laten ons nu al meer dan een half jaar in spanning. Over de vraag of zij de stem van het volk respecteren.

"Of je kiest voor de vertegenwoordigende democratie. Dat is wat het CDA voorstaat. Of er is inspraak via een referendum. En dat is gebeurd. Maar dan moet je dat ook fair doen, en als de uitslag tegenvalt, je verlies nemen. Doe je dat niet, dan oogst je nog meer verlies van vertrouwen in de politiek, en nog meer cynisme tegenover Den Haag en Brussel."
Sybrand van Haersma-Buma (Bron: De Volkskrant)

De vertaling is helder: het CDA houdt niet van referenda, maar als ze er toch zijn moet je de uitslag er ook van respecteren. Dat is democratie. Doe je dat niet, dan gaat het mis. Dus het associatieverdrag (asociale verdrag) met Oekraïne zal niet ondertekend worden - althans, niet als het CDA ligt. Mooi. Duidelijk. Terecht.

Probleempje...

Er is echter één probleempje. Het respect dat Sybrand heeft voor de democratie, rechtvaardigheid en de stem van het volk is geen gemeengoed in zijn partij.
Uit een artikel dat op de website van De Telegraaf verscheen, afgelopen vrijdag, blijkt dat de visie van de buitenlandcommissie van het CDA haaks staat op die van Buma. Een mailwisseling waarop de krant van wakker Nederland de hand wist te leggen sprak boekdelen.

"Het zal toch niet zo zijn dat wij de hoofdverantwoordelijkheid gaan dragen voor het niet ondertekenen van Nederland van het Associatie-verdrag met Oekraïne? (...) Daarmee is niet alleen ons laatste beetje geloofwaardigheid in de EVP (de Europese fractie, red.) weg, maar kunnen wij onszelf ook niet meer aankijken."
Jos van Gennip (Bron: De Telegraaf)

Oud-senator Jos van Gennip vindt dus dat hij zichzelf niet meer kan aankijken als zijn partij een GELDIGE REFERENDUMUITSLAG RESPECTEERT. Wat een Judocus!

Het pijnlijke is, dat volgens het Telegraaf-artikel, Van Gennip niet alleen staat. In het mailcirkeltje zou Arjan Erkel alleen tegengas hebben gegeven. Niet door erop te wijzen dat aan de criteria van het referendum is voldaan (althans, dat blijkt niet uit het artikel), maar door de situatie in Oekraïne aan te halen. De corruptie, waar al door andere partijen TIJDENS de campagne op werd gewezen. Soit. Beter laat dan nooit.
Maar hoe wordt er dan op gereageerd?

"Daar gaat helemaal niet om Arjen. Het gaat om het niet uit de pas lopen in Europa van noch het CDA noch Nederland."
Robert Bosch (Bron: De Telegraaf)

De ambassadeur Robert Bosch bekent hier kleur: de wereld mag vergaan, zo lang Nederland en het CDA zich maar kunnen blijven inlikken bij de vrindjes in het internationale establishment. Dat is dus waar het om gaat!

Wie is nu het CDA?

De Judocussen van de buitenlandcommissie vertegenwoordigen een heel ander CDA dan dat Sybrand Van Haersma-Buma doet. Dus rijst bij mij de vraag: wie is nu het CDA?

Als de buitenlandbobo's het zijn, dan heeft het CDA een groot probleem. Ik wijs ze graag op de teloorgang van Hillary Clinton en de DNC, in de hoop dat ze leren waar de arrogantie van het establishment onvermijdelijkerwijs toe leidt. Maar willen ze het niet van mij aannemen, laat hen dan in vredesnaam naar hun eigen partijleider luisteren:

Kiezers hebben volgens hem het gevoel in een trein te zitten die de verkeerde kant uit rijdt. "Je kunt er niet uit. En dus trekt men aan de noodrem."
Bron: De Volkskrant

Als het establishment niet naar de gewone mensen luistert, loopt het slecht af met het establisment. Wees de stem van het volk, of het volk kiest zelf een stem. Zoals ik het ziet, moet het gehele CDA met Buma meezeggen:

"Maar ik zeg Mark Rutte: het is jouw liberale droom, maar Nederland wil het niet. En het CDA doet het niet."
Sybrand van Haersma-Buma (Bron: De Telegraaf)

Ik hoop echt dat Buma met deze woorden zijn hele partij vertegenwoordigt. Dat gewone mensen zich ook weer door het CDA gehoord voelen.
De mailcirkel van de establishmentjudocussen uit de buitenlandcommissie suggereren echter het tegenovergestelde.

Wil het echte CDA even opstaan?

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier